CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.3/3 Originals d’Èpsilon

 • B3.1.3/3.1 Fotocòpia d'un caligrama sense firma.(Davant)
 • B3.1.3/3.2 Índex i fitxa tècnica d'un número de la revista mecanoscrit en quatre pàgines. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.3 Tres fulls mecanoscrits que anaven grapats amb dues poesies d'Antoni Molins, una de les quals és el text del caligrama citat a B3.1.3/3.1. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.4 Tres fulls grapats amb dues poesies mecanoscrites de Pilar Llorens. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.5 Tres fulls mecanoscrits amb tres poesies de Jordi Gebellí. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.6 Tres fulls amb dues poesies mecanoscrites de Josep M. Arnavat. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.7 Tres poesies mecanoscrites de Xavier Amorós Solà. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.8 Tres fulls amb dues poesies mecanoscrites de Joan Roig. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.9 Tres poesies mecanoscrites de Josep Zaragoza. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.10 Un poema i un text en prosa d'Antoni Nomen. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.11 Tres poemes mecanoscrits de Pere Anguera. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.12 Poema mecanoscrit de Francesc Burguet. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.13 Poema mecanoscrit de Natàlia Català. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.14 Uns quants poemes mecansocrits d'Ismael A. Lludrigues. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.15 Dos poemes mecanoscrits de Valentí Vega. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.16 Dos poemes mecanoscrits de Raimon Arola. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.17 Dos poemes mecanoscrits de Miquel M. Gibert. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.18 Dos poemes mecanoscrits de Fermí Roig. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.19 Poesia mecanoscrita de Joan Cavallé. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.20 Poesia mecanoscrita de Francesc Valls Calzada. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.21 Uns quants poemes mecanoscrits de Joan Abelló. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.22 Uns quants poemes mecanoscrits de Josep Bargalló. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.23 Dos poemes mecanoscrits de Xavier Amorós. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.24 Tres poemes mecanoscrits de Jordi Bacaria. (Davant segon full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.25 Primera impressió, amb correccions manuscrites, d'un número de la revista. (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.26 Original mecanoscrit del caligrama citat a B3.1.3/3.1 (Davant)
 • B3.1.3/3.27 "Cuadernillo 1", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.28 "Cuadernillo 2", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.29 "Cuadernillo 3", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.30 "Cuadernillo 4", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.31 "Cuadernillo 5", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.32 "Cuadernillo 6", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.33 "Cuadernillo 7", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.34 "Cuadernillo 8", aplec d'uns quants fulls blancs amb retalls de poemes enganxats. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.35 Text de Jaume Vidal Alcover que parla dels autors dels poemes d'un recull publicat a Èpsilon.(Davant)
 • B3.1.3/3.36 Imprès segons el qual s'assigna el número de dipòsit legal 42 a Èpsilon. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.3/3.37 Esborranys referents a aspectes tècnics de l'edició de la revista. (Escanejar pàgina indicada. Document complert només consultable en paper)

Informació