CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.2/1 Programes i temaris d’assignatures

 • B3.1.2/1.1 "Programa de Geografía general" en deu pàgines format quartilla.(Coberta i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.2/1.2 "Programa de llengua catalana", dues còpies de tres pàgines cadascuna. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.2/1.3 "Programa de cultura catalana" en un full i, en el següent, la bibliografia (dos còpies). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.2/1.4 "Programa de l'assignatura Català tercer. Departament de Filologia Catalana. Curs 1975-1976" (onze pàgines grapades). (Coberta i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.2/1.5 Programa d'Història del teatre català en dos pàgines mecanoscrites.(Davant dues pàgines)
 • B3.1.2/1.6 Programa de Llengua catalana del juny de 1975, mecanoscrit en quatre pàgines grapades. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.2/1.7 En un sobre amb el nom de Jaume Vidal Alcover, "Possible programació del pla [d'estudis] per a la llicenciatura en Filologia Catalana a la dependència universitària de Tarragona". (Davant carta. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.2/1.8 Programa d'una assignatura sobre literatura trobadoresca. (Davant 3 pàgines)
 • B3.1.2/1.9 Temari de "Panoràmica de la literatura de postguerra". (Davant)
 • B3.1.2/1.10 Temari o esquema sobre la literatura popular. (Davant)
 • B3.1.2/1.11 Esborrany d'un temari de "La poesia des del 1968 al 1982". (Davant)
 • B3.1.2/1.12 Fragment d'un programa de literatura catalana. Comença amb "Lliçó 31. Gèneres, estrofes i versos a la poesia culta i popular". (Davant 3 pàgines)
 • B3.1.2/1.13 Programa d'una assignatura o curs de Literatura i cultura catalanes (1868-1970), que consta de disset pàgines de temari, cinc de bibliografia i dues de notes, i data del setembre de 1972. (Davant primera pàgina)
 • B3.1.2/1.14 Temari de la "Lliçó 15. La Renaixença. La poesia romàntica abans de Verdaguer. Literatura vuitcentista al marge de la Renaixença", mecanoscrit en tres fulls grapats. (Davant 3 pàgines)
 • B3.1.2/1.15 Temari de la "Lliçó 24. La poesia de la postguerra", mecanoscrit en dos pàgines grapades. (Davant 2 pàgines)
 • B3.1.2/1.16 Temari d'una assignatura de literatura catalana, des dels orígens fins a la Renaixença, mecanoscrit en tres pàgines. (Davant 3 pàgines)
 • B3.1.2/1.17 "Italià". Relació d'autors i obres de literatura contemporània (dos còpies). (Davant 2 pàgines)
 • B3.1.2/1.18 "Tirant lo Blanc: Aspectes generals". Una pàgina amb una llista de les característiques bàsiques de la llengua d'aquesta obra i dues pàgines amb exemples, ordenades segons la pàgina d'on s'ha extret la paraula. (Davant 3 pàgines)
 • B3.1.2/1.19 "Literatura catalana -Primer curs- 1979-1980. Lectures". Referències bibliogràfiques de literatura catalana mecanoscrites en tres pàgines grapades. (Davant primera pàgina)
 • B3.1.2/1.20 Programa de literatura catalana des dels inicis fins al teatre de postguerra. (Davant)
 • B3.1.2/1.21, 1.22 Dues còpies d'una bibliografia de literatura catalana a partir de La Renaixença mecanoscrita en cinc pàgines. (Davant primera pàgina d'una còpia)
 • B3.1.2/1.23 "Literatura catalana tradicional: bibliografia bàsica", llista mecanoscrita que ocupa catorze pàgines. (Davant primera pàgina)
 • B3.1.2/1.24 Bibliografia sobre "Joan Perucho i el món fantàstic" mecanoscrita en tres fulls grapats. (Davant 3 pàgines)

Informació