CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.1/4 Material preparatori de classes 4

 • B3.1.1/4.1 Vuit bitllets de tren usats per prendre notes o fer esquemes manuscrits sobre llengua i literatura llatina. (Revers d'un bitllet. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/4.2 Tres bitllets de tren amb versos manuscrits al revers. (Revers d 'un bitllet. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/4.3 "Els gèneres literaris". Esquema mecanoscrit en dues quartilles. (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/4.4 Aprofitant el revers de dues targetes d'invitació, anotacions en llapis sobre mètrica. (Davant i darrera dues targes)
 • B3.1.1/4.5 Catorze bitllets de tren amb fitxes bibliogràfiques al revers: (Revers d'un bitllet. Document complert només consultable en paper)
 • "Crítica lingüística i estilística": fitxa amb autors i obres.
 • "Crítica psicoanalítica": fitxa amb autors i obres.
 • "Crítica marxista": dues fitxes amb obres i, sobretot autors.
 • "Cesare Pavese": dues fitxes amb obres de l'autor i una obra de G. Pulini, La novela italiana de la postguerra.
 • "Ausias March": fitxa de traduccions al llatí i al castellà de la seva obra.
 • "Ausias March. Edicions": fitxa on s'especifica l'any i lloc d'11 edicions.
 • fitxa amb una única referència bibliogràfica: Amédée Pagès, Auzias March et ses prédécesseurs: essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux XIVe et Xve siècles. Bibliothèque de l'École des Hautes Études, vol. 94, Paris, 1912.
 • "M. S. Oliver": fitxa amb obres de l'autor.
 • "G. Vidal": fitxa.
 • fitxa amb referències a obres de Miquel Costa i Llobera i també al discurs de J. Alcover, Miquel Costa i Llobera, a Mestres i amics, 1922. O.C. Selecta, 1951.
 • dues fitxes de bibliografia sobre literatura de les Balears i sobre Costa y Llobera.
 • B3.1.1/4.6 Al revers d'un bitllet de tren hi ha un esquema mecanoscrit sobre el Liber Maiorichinus. (Revers)
 • B3.1.1/4.7 Al revers d'un bitllet de tren hi ha una llista mecanoscrita de trobadors, sota el títol "2. Els trobadors". (Revers)
 • B3.1.1/4.8 Al revers d'un bitllet de tren hi ha un esquema mecanoscrit, possiblement corresponent al tema d'alguna assignatura, sota el títol "6. La poesia lírica abans d'Ausias March". (Revers)
 • B3.1.1/4.9 Al revers d'un bitllet de tren hi ha un esquema mecanoscrit, sota el títol "Anàlisi externa" i, al final, una referència bibliogràfica. (Revers)
 • B3.1.1/4.10 Al revers d'una invitació de l'Ajuntament del Vendrell i altres institucions, un esquema sobre tipus o subgèneres de narrativa i de novel·la, fet en llapis. (Revers)
 • B3.1.1/4.11 Al revers d'una invitació del president de la Generalitat, un esquema fet en llapis sobre "El llenguatge i el llenguatge poètic. La forma poètica. El vers." (Revers)
 • B3.1.1/4.12 En una targeta blanca, una llista d'obres i autors sota el títol "Els trobadors (ss. XII i XIII)". Mecanoscrit i anotacions amb retolador negre i, per l'altre cantó, un esquema en retolador negre. (Revers)
 • B3.1.1/4.13 Al revers d'un bitllet de tren, llista manuscrita d'obres i autors, que comença amb "Orígens. Trobadors". (Revers)
 • B3.1.1/4.14 Al revers d'un bitllet de tren, un esquema de "Cançons curtes" i, a continuació, citacions bibliogràfiques sobre el tema. (Revers)
 • B3.1.1/4.15 En dos folis doblegats junts, apunts manuscrits d'unes classes de lingüística amb Ramon Cerdà. (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/4.16 Unit amb un clip: (Revers bitllet indicat)
 • Al revers d'un bitllet de tren, llista mecanoscrita d'obres de Jaume d'Olesa i d'obres sobre aquest autor.
 • Al revers de dos bitllets de tren, relació cronòlogica manuscrita dels esdeveniments més importants en la vida de Ramon Llull.
 • Al revers de dos targetes de Xiris, Centre d'Art, relació cronològica mecanoscrita dels esdeveniments més importants de la vida de Ramon Muntaner.
 • 3 fitxes numerades de la Galeria d'art 3 i 5, amb una relació mecanoscrita dels esdeveniments més importants de la vida de l'artista Clavé (1913-1979), així com de les exposicions realitzades.
 • Diversos esborranys de relacions cronològiques dels esdeveniments més importants en la vida de Costa i Llobera, incloent-hi les obres escrites. Dos mecanoscrits en un foli cadascun i un altre, més incomplet, en una quartilla manuscrita.
 • En una quartilla, llista mecanoscrita d'obres de Salvador Galmés (?), classificades en "novel·letes", "quadros", "pinzellades" i "q. de fons històric".
 • B3.1.1/4.17 Al revers d'un bitllet de tren, esquema mecanoscrit sobre el teatre mallorquí. (Revers)
 • B3.1.1/4.18 Quatre targetes blanques amb citacions escrites amb retolador negre. (Davant una targeta)
 • B3.1.1/4.19 En dos petits fulls quadriculats, manuscrit amb retolador blau, un esquema sobre "la novel·la catalana". (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/4.20 En dos fulls mil·limetrats de format quartilla, esquema manuscrit amb tinta blava sobre "L'anomenada novel·la rural". (Tot)
 • B3.1.1/4.21 En un foli doblegat manuscrit amb tinta blava, una llista dels esdeveniments més importants de la vida de Narcís Oller i de la seva obra. (Davant)
 • B3.1.1/4.22 En un foli manuscrit amb bolígraf negre, llista de literats catalans medievalsi algunes obres. (Davant)
 • B3.1.1/4.23 En un foli, bibliografia d'obres i estudis de literatura catalana que comença amb la referència següent: "Joan Oliver, Biografia de Lot. Fontanella, 1963". (Davant)
 • B3.1.1/4.24 En un foli, diverses anotacions manuscrites. Bàsicament referències de revistes catalanes d'època modernista. (Davant)
 • B3.1.1/4.25 En dos petits fulls quadriculats, extrets d'una llibreta (amb els números 2 i 3 escrits a la part superior dreta), referències bibliogràfiques d'obres de Bartrina, Blas i Rabassa, Fuster Valldeperas, Josep Güell Mercader, etc. (Tot)
 • B3.1.1/4.26 En un petit full, referències bibliogràfiques d'obres de Josep Martí Folguera, Ferran de Querol, Salvador Torrell, etc. (Davant)
 • B3.1.1/4.27 En una targeta ratllada, algunes notes mecanoscrites i manuscrites sobre Joaquim Sala i Sanahuja. (Davant)
 • B3.1.1/4.28 Petita fitxa bibliogràfica, mecanoscrita: Carles Soldevila, L'abrandament. (Davant)
 • B3.1.1/4.29 En dues targetes ratllades, una frase en llatí amb una paraula subratllada en cadascuna i la referència d'on s'ha extret. (Davant 1 tarja. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/4.30 Tres targetes amb anotacions de literatura medieval.
 • B3.1.1/4.31 En un foli doblegat per la meitat, mecanoscrit, bibliografia i apunts sobre la literatura catalana a l'exili. (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/4.32 Apunts d'"Història de la filosofia" manuscrits en onze targetes. (Davant i darrera primera tarja. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/4.33 Notes preses amb retolador blau en dos petits fulls quadriculats extrets d'una llibreta. En un, "El cas de la Wolf...", en l'altre, "La novel·la dels anys 30...". (Davant dues notes)
 • B3.1.1/4.34 Llista d'obres de Balzac, mecanoscrita i amb afegits manuscrits. (Davant)
 • B3.1.1/4.35 En un foli doblegat per la meitat, llista mecanoscrita d'obres d'Espriu, Perucho, Sarsanedas i Maria Aurèlia Capmany. En mig foli, relació mecanoscrita d'obres de Manuel de Pedrolo i algunes anotacions sobre l'autor en bolígraf. (Tot)
 • B3.1.1/4.36 En un petit full, esquema ("renovadors provinents de l'avantguarda...") i llista d'autors i obres. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/4.37 En un foli doblegat per la meitat, llista mecanoscrita d'obres de Rosselló-Pòrcel. (Tot)
 • B3.1.1/4.38 En un foli doblegat per la meitat, llista mecanoscrita i ordenada cronològicament de croades. (Tot)
 • B3.1.1/4.39 Apunts presos en bolígraf blau en un foli d'alguna classe o conferència de Badia sobre llengua catalana, que daten del 28 d'abril de 1972. (Davant)
 • B3.1.1/4.40 Apunts presos amb bolígraf blau en un foli, d'alguna classe o conferència de Carbonell, sobre "Llengua i història", que daten del 5 de maig de 1972. (Davant)
 • B3.1.1/4.41 Apunts presos amb bolígraf blau en un foli, d'alguna classe o conferència de Veny, sobre "El valencià", que daten del 4 de febrer de 1972. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/4.42 Apunts presos amb bolígraf blau en un foli, d'alguna classe o conferència sobre "El català literari i el dialectal", que daten del 10 de desembre de 1971. (Davant)
 • B3.1.1/4.43 Apunts presos amb bolígraf blau en un foli, d'alguna classe o conferència sobre dialectologia. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/4.44 Apunts presos amb bolígraf negre en un foli, d'alguna classe o conferència de Veny sobre història de la llengua, que daten del 5 de novembre de 1971. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/4.45 En un full quadriculat amb forats per anar a una llibreta d'anelles, esquema manuscrit sobre la poètica d'Aristòtil i d'Horaci. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/4.46 En un foli doblegat per la meitat, esquema sobre els tipus d'"imitació" que els clàssics distingien: "La imitació per art"... (Davant i darrera)
 • B3.1.1/4.47 Anotacions mecanoscrites en un foli doblegat per la meitat. (Davant i darrera)

Informació