CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB2.2.3/4 Apunts 4

  • Apunts de classe de diverses assignatures en quartilles quadriculades extretes d'una llibreta d'anelles. Tots els apunts pertanyen al curs 1958-1959.(Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

Informació