CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB2.2.3/3 Apunts 3

 • B2.2.3/3.1 "Historia del Español". Entre un foli que fa de camisa, 88 quartilles amb apunts manuscrits d'aquesta assignatura del curs 1957-1958, i sis petites cartolines amb esquemes.(Primer full. Document complert només consultable en paper)
   
 • B2.2.3/3.2 Esquema o relació dels esdeveniments i personatges històrics d'Espanya més importants en tres folis mecanoscrits. (Primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/3.3 En un foli doblegat per la meitat, llista manuscrita de referències bibliogràfiques, i, per l'altra cara, referències bibliogràfiques d'història, mecanoscrites.(Davant. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/3.4 "Programa de Introducción al estudio de la Historia Universal Moderna y Contemporánea. Por José María Jover Zamora", assignatura de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, curs 1957-1958.(Coberta i primera pàgina)
   
 • B2.2.3/3.5 Apunts de classe d'història universal i literatura manuscrits en llapis, en quartilles extretes de llibretes. (Primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/3.6 "La Enciclopedia". Esquemes d'història manuscrits en bolígraf blau en dotze quartilles quadriculades amb dos forats. (Primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/3.7 "Historia universal. Edad Moderna y Edad Contemporánea". Setze pàgines d'apunts mecanoscrits d'aquesta assignatura del curs 1957-1958. (Primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/3.8 "Imperios Minoico y Griego". En un foli manuscrit, esquema de fets històrics rellevants, en ordre cronològic.(Davant i darrera)
   
 • B2.2.3/3.9 En un foli manuscrit en llapis, arbres geneaològics de pesonatges grecs.(Davant i darrera)
   
 • B2.2.3/3.10 En tres folis doblegats per la meitat, manuscrits amb retoladors negre i blau,arbres geneaològics i llistes de personatges de la mitologia grega. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
   
 • B2.2.3/3.11 "Programa de Historia Universal (Edades Antigua y Media), assignatura impartida a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València el curs 1956-1957.(Coberta i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
   
 • B2.2.3/3.12 "Programa de Historia General de España. Curso 1º", assignatura impartida a la Facultat de Lletres de la Universitat de València. (Coberta i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/3.13 Dos folis doblegats per la meitat amb el segell del Seminari de Llengua i Literatura Espanyoles. En el primer full, hi ha escrit el nom de Jaume Vidal Alcover i un esquema de "La nueva estética del Renacimiento: sus características, influencias y modelos". Semblen dos fulls sobrers, en brut, d'un examen. (2 pàgines)
   
 • B2.2.3/3.14 Dos folis mecanoscrits amb apunts de gramàtica històrica acompanyats de diversos mapes d'Europa i dels Països Catalans. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

Informació