CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació



B2.2.3/1 Apunts 1

 • B2.2.3/1.1 Foli doblegat amb apunts manuscrits. Sembla un esquema o resum sobre el teatre medieval.(Davant 2 fulls)
 • B2.2.3/1.2 "El siglo XX". Referències bibliogràfiques de literatura espanyola en 22 folis mecanoscrits. (Davant 2 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/1.3 Entre un foli fent de camisa, diversos fulls amb anotacions manuscrites (5 papers de mides diverses, comptant el foli-camisa, que també té notes manuscrites per una cara i un poema mecanoscrit per l'altra).(Escanejar poema. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/1.4 Apunts mecanoscrits, bàsicament sobre La Celestina, amb alguna anotació manuscrita. Sembla que falti algun full, perquè el primer comença amb una paraula tallada (8 folis i una quartilla). (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/1.5 Entre un foli amb anotacions fent de camisa, alguns paperets manuscrits. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/1.6 Dos folis amb anotacions manuscrites diverses doblegats per la meitat. (Pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/1.7 Dos quartilles manuscrites amb llapis: "LIT.:Fdo. de HERRERA, hacia 1534-1597...". Al segon full, a la 2ª cara, manuscrit en bolígraf blau: "FIL.: SARTRE (continuación)..." (Pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/1.8 Manuscrit en bolígraf blau en un full de mida quartilla: "LATIN. Alfabeto latino: 23 letras..."(Davant)
 • B2.2.3/1.9 "Literatura española. Prof. Sánchez Castañer" . Apunts mecanoscrits amb anotacions manuscrites (74 pàgines numerades). Pàgina 1 i 2. (Pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.3/1.10 Fragment del Libro del buen amor, del Arcipreste de Hita, mecanoscrit en dos pàgines. (Davant dues pàgines)
 • B2.2.3/1.11 Bibliografia en dos folis mecanoscrits. (Davant dues pàgines)

Informació