CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB1.1/1 Documentació oficial (certificats i carnets)

 • B1.1/1.1 Certificació en extracte d'inscripció de naixement de Jaume Vidal Alcover que data del 21 d'octubre de 1969. (Davant)
 • B1.1/1.2 Fotocòpia compulsada del certificat de defunció de Jaume Vidal Alcover que data del 3 de gener de 1991. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.3 Fotocòpia de l'escriptura del testament atorgat per Jaume Vidal Alcover que data del 19 de juny de 1985 i consta de 5 pàgines. (5 pàgines)
 • B1.1/1.4 Certificat d'afiliació i bona conducta de Jaume Vidal Alcover al Sindicato Español Universitario que data del 13 d'octubre de 1943. (Davant)
 • B1.1/1.5 Certificat d'afiliació i pagament de la primera quota per part de Jaume Vidal Alcover al Sindicato Español Universitario que data del 29 de novembre de 1943. (Davant)
 • B1.1/1.6 Certificat d'afiliació i pagament de la segona quota per part de Jaume Vidal Alcover al Sindicato Español Universitario que data del 3 d'octubre de 1945. (Davant)
 • B1.1/1.7 Escrit signat a Palma del permís quadrimestral donat al soldat Jaume Vidal Alcover per anar a Barcelona que data de l'1 d'octubre de 1945. (Tot)
 • B1.1/1.8 Document en què tres socis de l'Ateneu Barcelonès proposen com a nou soci a Jaume Vidal Alcover. (Davant)
 • B1.1/1.9 Còpia mecanoscrita de l'escriptura del testament de José Vidal Busquets, [pare de Jaume] que data del 6 de juliol de 1964 i consta de 3 pàgines. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B1.1/1.10 Escriptura de constitució de servitud temporal atorgada per José Vidal Busquets a favor de Miguel Julià Ramis. El document data del 29 de juliol de 1960 i consta de 5 pàgines dins d'una camisa de la notaria. (Coberta i primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B1.1/1.11 Carnet del Sindicato Español Universitario que data del 20 d'abril de 1943. (Coberta i pàgina amb les dades personals) 
 • B1.1/1.12 Carnet de la Biblioteca General de Madridque data del 29 d'abril de 1959. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.13 Carnet de la Lucha antituberculosa universitaria, del Sindicato Español Universitario, que data del curs 1941-1942. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.14 Carnet de lector de la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres de València que data de l'11 de novembre de 1959. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.15 Carnet de soci del Círculo Mallorquín que data de l'1 de gener de 1948. (Davant)
 • B1.1/1.16 Carnet de congregant actiu de la Congregación-Patronato de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis Gonzaga de Madrid (19 de febrer de 1949). (Davant)
 • B1.1/1.17 Carnet d'identitat escolar de la Facultat de Dret de la Universitat Central de Madrid referent al curs 1941-1942 (Davant i darrera)
 • B1.1/1.18 Targeta d'identitat de la Sección Nacional de Graduados del Sindicato Español Universitario que data del juny de 1951. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.19 Carnet d'alberguista de la Red Española de Albergues Juveniles que data del juliol de 1960. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.20, 1.21 Dos exemplars idèntics de carnet de lector de la Biblioteca Universitària de València que daten del 6 de maig de 1961. (Davant i darrera d'una còpia)
 • B1.1/1.22 Carnet de color verd del Regimiento de Infanteria de Palma, número 47, que dóna autorització per pernoctar fora del quarter amb els seus pares, el document data del 19 de setembre de 1947. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.23 Carnet de color vermell del Regimiento de Infanteria de Palma, número 47, que dóna autorització per menjar fora del quarter, amb els seus pares. El document data del 19 de setembre de 1947. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.24 Carnet de color blanc del Regimiento de Infanteria de Palma, número 47, que dóna autorització per "circular pel carrer en hores que no són de passeig", amb data del 19 de setembre de 1947. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.25 Targeta d'identificació com a periodista del diari Baleares per a la XIII Vuelta Ciclista a Mallorca, que es va celebrar l'agost de 1956. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.26 Targeta d'identificació per al Congrés sobre els "Balls Parlats a la Catalunya Nova" celebrat a Tarragona, l'abril de 1990. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.27 Carnet d'identitat escolar de la Universitat Literària de València que data del maig de 1958. (Portada davant i darrera i davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/1.28 Targeta d'identificació del Curs d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats de l'any 1976. (Davant)
 • B1.1/1.29 Targeta d'identificació del XVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. (Davant)
 • B1.1/1.30 Carnet d'identitat escolar de la Universitat de Barcelona que data del 27 d'octubre de 1944. (Coberta davant i darrera. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/1.32 Carnet d'afiliat al Sindicato Español Universitario de Balears que data de l'1 d'abril de 1940. (Coberta davant i darrera. Document complert només consultable en paper) 
 • B1.1/1.33 Targeta d'identificació com a catedràtic numerari d'universitat que data de l'any 1984. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.34 Document Nacional d'Identitat de Jaume Vidal Alcover que data de l'11 d'agost de 1982.  (Davant i darrera)  
 • B1.1/1.35 Carnet d'estudiant de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona per al curs 1969-70. (Davant)
 • B1.1/1.36 Carnet d'estudiant de l'Institut Français de Barcelone. (Davant)
 • B1.1/1.37 Targeta d'identitat de soldat del Regimiento de Infantería de Palma, número 47, que data del 19 de setembre de 1947. (Davant)
 • B1.1/1.38 "Carnet de curación del enfermo", del Consultori gratuït de malalties de la pell i venèries, de l'Hospital Provincial que data de l'any 1941. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.39 Carnet d'identitat escolar de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per al curs 1958-1959. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.40 Targeta d'identificació com a catedràtic numerari d'universitat que data de l'any 1987. (Davant)
 • B1.1/1.41 Targeta del Districte Universitari de Barcelona a nom de Jaume Vidal Alcover. (Davant i darrera)
 • B1.1/1.42 Carnet d'estudiant de Jaume Vidal que data del 6 de març de 1937. (Pàgines amb foto i dades personals. Dues primeres. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/1.43, 1.44 Dos comprovants idèntics, excepte unes anotacions manuscrites, expedits per l'encarregat del Registre de la Delegació Provincial de Balears del Ministerio de Fomento y Turismo, de la presentació d'una instància, per part de Jaume Vidal Alcover, acompanyada de dos exemplars dels quals es demana l'autorització per ser publicats. Els dos comprovants daten del 5 de novembre de1964. (Davant d'una còpia)
 • B1.1/1.45, 1.46, 1.47 En una camisa, tres quartilles: dos exemplars de la petició d'autorització per part del cadet Jaume Vidal Alcover per formar part de la secció de Flechas Navales Baleares com a extern (15 de març de 1938) i un certificat de bona conducta expedit per l'agrupació La Salle (15 de març de 1938). (Davant)
 • B1.1/1.48 Notificació dirigida al mosso Jaume Vidal Alcover, a qui es cita al Negociado de Reemplazos de l'Ajuntament de Palma de Mallorca amb data del 30 d'abril de 1952. (Davant)
 • B1.1/1.49, 1.50 Telegrama postal del Coronel, primer cap del Regiment d'Infanteria de Palma número 47, destinat al soldat Jaume Vidal Alcover, a qui es notifica que l'endemà se li acaba el permís quadrimestral que tenia concedit però que en pot demanar un altre, amb data del 30 de març de 1946. Sembla que devia anar grapat amb un petit tros de full mecanoscrit, on hi diu pràcticament el mateix però s'hi especifica la documentació necessària per obtenir l'ampliació del permís quadrimestral. (Tot)
 • B1.1/1.51 Fitxa de petició d'un llibre a la biblioteca del Seminari de Llengües Romàniques de la Universitat de Barcelona que data del 18 d'octubre de 1982. (Davant)

Informació