CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA6 Correspondència. A6.2 Correspondència amb editors

(Reg. 149)

A6 Correspondència

A6.2/1 Correspondència amb editors

 • A6.2/1.1 Carta de Jordi Sarsanedas, de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, que data del 22 de juny de 1970. (Davant)
 • A6.2/1.2 Carta de Serra d'Or, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, que data del 16 d'abril de 1975. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • A6.2/1.3 Carta de Serra d'Or, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, que data del 21 de desembre de 1989. (Davant)
 • A6.2/1.4 Carta de Serra d'Or, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, que data del 31 de gener de 1991. (Davant)
 • A6.2/1.5 Llistat de llibres editats per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. (Davant)
 • A6.2/1.6 Carta de Patrícia Gabancho, secretària de Publicacions i Revistes Destino, que data del 16 de juliol de 1975. (Davant dos fulls)
 • A6.2/1.7 Carta de Félix Santos Delgado, director de l'editorial Cuadernos para el Diálogo, enviada el 19 de maig de 1975. (Primera pàgina. Document només consultable en paper)
 • A6.2/1.8 Carta de Félix Santos Delgado, director de Cuadernos para el Diálogo, que data del 6 de juny de 1975. (Davant full)
 • A6.2/1.9 Carta d'Ute Körner de Moya, d'editorial Bruguera, enviada a Maria Aurèlia Capmany el 5 de març de 1975. (Davant)
 • A6.2/1.10 Carta d'editorial Bruguera que data del 31 de desembre de 1974. (Davant)
 • A6.2/1.11 Carta d'editorial Aymà enviada a Maria Aurèlia Capmany el 14 de novembre de 1959. (Davant)
 • A6.2/1.12 Carta d'editorial Nova Terra tramesa a Maria Aurèlia Capmany el desembre de 1969. (Davant)
 • A6.2/1.13 Carta d'Enrique Sas, del departament de premsa d'edicions Mundo, que data de l'11 de març de 1975. (Davant)
 • A6.2/1.14 Carta de Sebastián Auger, president d'edicions Mundo, que data del 8 d'abril de 1975. (Davant)
 • A6.2/1.15 Carta del departament de comptabilitat d'edicions Dopesa que adjunta informació sobre el ritme de vendes dels llibres Salvador Espriu i Comportamiento amoroso de la mujer amb data del 25 de març de 1975. (Davant tres fulls)
 • A6.2/1.16 Carta del departament de comptabilitat d'edicions Dopesa que adjunta informació sobre el ritme de vendes de Salvador Espriu amb data de l'1 de setembre de 1975. (Davant dos fulls)
 • A6.2/1.17 Carta de Tina Soler, d'editorial Tres i Quatre, que data del 3 de juny de 1991. (Davant)
 • A6.2/1.18 Carta de Lluís Mercadé, d'editorial Diàfora, tramesa a Maria Aurèlia Capmany el 23 d'abril de 1975. (Davant)
 • A6.2/1.19 Carta d'Antoni Munné, de l'Hogar del Libro, que data del 10 de setembre de 1982. (Davant)
 • A6.2/1.20 Carta de Lunwerg editors que data del 10 de febrer de 1987. (Davant)
 • A6.2/1.21 Carta de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions de la Magrana, que data del 27 de febrer de 1989. (Davant)
 • A6.2/1.22 Carta de Carles-Jordi Guardiola, d'edicions de la Magrana, que data del 7 de gener de 1982. (Davant)
 • A6.2/1.23 Carta d'Eduardo Arce, d'editorial El Noticiero Universal, que data del 5 de juny de 1973. (Davant)
 • A6.2/1.24 Carta de Salvador Llimona, promotor de vendes d'Editorial Pòrtic, que data del 6 de juny de 1970. (Davant)
 • A6.2/1.25 Carta de Tomàs Tebé, d'editorial Selecta, que data de l'11 de juliol de 1972. (Davant)
 • A6.2/1.26 Carta de Tomàs Tebé, d'editorial Selecta, que data del 14 de juliol de 1975. (Davant)
 • A6.2/1.27 Carta del Club Editor que data del 9 de juliol de 1975. (Davant)
 • A6.2/1.28 Carta de Rita Schnitzer, d'edicions Elfos, que data del 15 de febrer de 1985. (Davant)
 • A6.2/1.29 Targeta d'editorial Columna tramesa a Maria Aurèlia Capmany el 24 de gener de 1991. (Davant)

Informació