CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA3 Activitat professional. A3.2 Recerques prèvies

(Reg. 127)

A3.2 Activitat literària. Recerques prèvies.

A3.2/1 Fotocòpia d'un llibre manuscrit de l'any 1832. (Escanejar tres primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

A3.2/2 Fotocòpies d'articles de Jaume Torres. (Escanejar tres primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

A3.2/3 Conjunt de fotocòpies de diversos llibres i articles sobre lingüística. (Document només consultable en paper)

A3.2/4 Conjunt de fotocòpies de textos sobre l'ensenyança en català. (Escanejar les dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

A3.2/5 "La historiografia de Catalunya en el període primitiu". (Primera pàgina. Document complet només consultable en paper)

A3.2/6 Còpies mecanoscrites d'articles.

 • A3.2/6.1 Lletra al director de la revista Catalunya, Josep Pla, de Rosend Llates. (Dues pàgines. Davant)
 • A3.2/6.2 "Figuras i figuretes", de Jacint Verdaguer, publicat a L'avens el juny de 1883. (Quatre pàgines. Davant)
 • A3.2/6.3 "De la glòria", de Xènius, publicat a l' Almanac dels noucentistes el 1911. (Dues pàgines. Davant)

A3.2/7 Llibreta de cobertes verdes amb anotacions diverses. (Primera pàgina. Document complet només consultable en paper)

A3.2/8 Arxivador amb l'inventari de l'Arxiu històric fotogràfic de la Junta del port de Tarragona. (Tres primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

A3.2/9 Carpeta amb un extens conjunt d'articles i reculls sobre política històrica i actual.(Tres primeres pàgines mecanografiades. Documents complets només consultables en paper)

A3.2/10 Conjunt d'articles sobre l'escultura La dama del paraigües (Tres primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

(Reg. 128)

A3.2/11 Carpeta amb un conjunt de fotocòpies de dos números d'un noticiari d'articles d'actualitat (1948). (Escanejar el suplement núm. 2, que conté un escrit sobre la MaAurèlia)

A3.2/12 Fotocòpies del Diari del Parlament (05-05-1936) sobre els fets del 6 d'octubre de 1934. (Deu primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

A3.2/13 Seminaires sur l'imaginaire. Universite des Langues et Letres de Grenoble. (Primera pàgina. Document complet només consultable en paper)

A3.2/14 Apunts sobre Salvador Espriu. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

A3.2/15 Apunts sobre política i literatura catalana de la segona meitat del segle XIX i la primera del XX. (Davant i darrera primera fitxa. Document complet només consultable en paper)

A3.2/16 Material sobre cançons i danses populars catalanes

 • A3.2/16.1 La porqueyrola (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.2 Caterina (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.3 Lo Compte l'Arnau (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.4 Coses del jovent (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.5 La Agneta (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.6 Lo voluntari (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.7 La noya del Empordá (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.8 La jutgesa (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.9 Presents de boda (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.10 L'enamorat (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.11 Mariagneta (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.12 Pardals (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.13 La mort de la nuvia (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.14 El pastoret (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.15 La filla del marxant (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.16 L'alabau (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.17 Capitel.lo (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.18 La dama d'Aragó (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.19 Los Segadors (Escanejar davant i darrere)
 • A3.2/16.20 El frare blanch (Escanejar davant i darrere)

A3.2/17 Carpeta amb documentació del Sindicat Universitari (1966). (Document complert només consultable en paper)

 • A3.2/17.1 Declaración de la junta de delegados (Davant i darrere)
 • A3.2/17.2, 17.3 Informacions per publicar (Davant dels dos fulls)

A3.2/18 Notes preses d'articles d'altres autors. (Davant i darrera tres primers fulls. Document complert només consultable en paper)

A3.2/19 Fotocòpia dels capítols matrimonials de Ferran VII i Maria Magdalena. (Davant dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A3.2/20 Llibreta de cobertes vermelles amb una bibliografia a l'interior. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A3.2/21 Llibreta de cobertes vermelles amb anotacions diverses a l'interior. (Tres primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A3.2/22 Quadern amb anotacions i exercicis de llatí. (Tres primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A3.2/23 Carpeta amb textos sobre antropologia, feminisme i teatre. (Cinc primeres pàgines . Document complert només consultable en paper)

A3.2/24 Carpeta amb un conjunt de textos i llibrets sobre feminisme. (Coberta dels dos primers llibrets i dos primers articles. Document complert només consultable en paper)

A3.2/25 Literatura popular (Escanejar totes les pàgines)

(Reg. 129)

A3.2/26 Apunts de notícies de diaris, referències d'articles de premsa i notícies polítiques en fitxes organitzades per anys. (Dues primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)


Informació