Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > A2.5 Documentació de Mercè Farnés. A2.5.1 Documentació oficial

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.5 Documentació de Mercè Farnés. A2.5.1 Documentació oficial

(Reg. 125)

A2.5.1  Documentació de Mercè Farnés. Documentació oficial

A2.5.1/1  Documentació personal

 • A2.5.1/1.1 Cèdula personal de Mercè Farnés que data del 22 d'octubre de 1934. (Davant i darrere)
 • A2.5.1/1.2 Cèdula personal de Mercè Farnés que data del 6 d'agost de 1935. (Davant i darrere)
 • A2.5.1/1.3 Cèdula personal de Mercè Farnés que data del 12 d'abril de 1940. (Davant i darrere)
 • A2.5.1/1.4 Document que demostra que Mercè Farnés es va presentar al jutjat militar especial de depuració de funcionaris de la diputació provincial de Barcelona el 2 d'octubre de 1939. (Davant)
 • A2.5.1/1.5 Títol de soci de l'associació de funcionaris de la Generalitat de Catalunya a nom de Mercè Farnés. (Document només consultable en paper)
 • A2.5.1/1.6 Carnet familiar de racionament a nom de Mercè Farnés que data del 12 de gener de 1939. (Davant i darrera)
 • A2.5.1/1.7 Carnet de soci de la Unió General de Treballadors a nom de Mercè Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.5.1/1.8 Carnet de soci de la Unió General de Treballadors a nom de Mercè Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.5.1/1.9 Text manuscrit pel secretari de la Diputació provincial de Barcelona el 28 de febrer de 1957, que acredita que Mercè Farnés va prendre possessió del càrrec de bibliotecària de primera del servei de biblioteques de la diputació el 15 de febrer de 1957. (Davant)
 • A2.5.1/1.10 Certificat que fa constar que Mercè Farnés va ser nombrada pel consell permanent de la Mancomunitat de Catalunya directora de la biblioteca popular de Canet i que ha desenvolupat aquesta tasca ininterrompudament des de l'1 de novembre de 1919 fins a la data del text, el 13 de novembre de 1928. (Davant)
 • A2.5.1/1.11 Certificat que data del 15 de novembre de 1916 que fa constar que Mercè Farnés va desenvolupar satisfactòriament durant més de dos anys un càrrec de taquígrafa-mecanògrafa a l'empresa de Garton G. Rivals. (Davant)

A2.5.1/2  Documentació acadèmica

 • A2.5.1/2.1 Certificació acadèmica personal a nom de Mercè Farnés de l'Instituto nacional de segunda enseñanza de Barcelona del curs 1928-1929 (còpia). (Davant)
 • A2.5.1/2.2 Certificat que fa constar que Mercè Farnés va fer l'examen d'ingrés a la carrera de Bibliotecària el 28 d'octubre de 1916 i va obtenir el número 3. (Davant)
 • A2.5.1/2.3 Original de la certificació acadèmica personal a nom de Mercè Farés de l'Instituto nacional de segunda ensenyanza de Barcelona del curs 1928-1929. (Davant i darrera)
 • A2.5.1/2.4 Certificat de suficiència de l'Escola Superior de Bibliotecàries a favor de l'alumna de segon curs Mercè Farnés, que data de l'1 de juliol de 1918. (Davant)
 • A2.5.1/2.5 Títol de bibliotecària concedit per la direcció d'instrucció pública de la Mancomunitat de Catalunya a Mercè Farnés el 24 de juliol de 1919. (Davant)
 • A2.5.1/2.6 Certificat de suficiència en el curs de Llengua catalana (1916-1917), concedit per l'Escola Superior de Bibliotecàries a Mercè Farnés el 30 de juny de 1917. (Davant)
 • A2.5.1/2.7 Billet d'honneur a nom de Mercè Farnés del College M. D. du Bon Conseil que data del 2 de juliol de 1898. (Davant)
 • A2.5.1/2.8 Billet d'honneur a nom de Mercè Farnés del College M. D. du Bon Conseil que data del 28 de febrer de 1904. (Davant)
 • A2.5.1/2.9 Billet d'honneur a nom de Mercè Farnés del College M. D. du Bon Conseil que data del 31 de març de 1914. (Davant)
 • A2.5.1/2.10 Títol enrotllat de matrícula d'honor a nom de Mercè Farnés de l'Instituto general y técnico per l'assignatura de caligrafia que data del 30 de setembre de 1911. (Enrotllat fora de la carpeta. Davant)
 • A2.5.1/2.11 Títol enrotllat de matrícula d'honor a nom de Mercè Farnés de l'Instituto general y técnico per l'assignatura de llengua castellana que data del 30 de setembre de 1911. (Enrotllat fora de la carpeta. Davant)

Informació