Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > A2.4 Documentació de Júlia Farnés. A2.4.1 Documentació acadèmica

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.4 Documentació de Júlia Farnés. A2.4.1 Documentació acadèmica

(Reg. 124)

A2.4  Documentació de Júlia Farnés. Documentació acadèmica

A2.4.1/1  Escuela superior para la mujer

 • A2.4.1/1.1 Rebut a nom de Júlia Farnés per valor de 30 pessetes en concepte de la matrícula de tres assignatures que data del 15 de setembre de 1932. (Davant)
 • A2.4.1/1.2 Rebut a nom de Júlia Farnés per valor de 60 pessetes en concepte de la matrícula de sis assignatures que data del 16 de setembre de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/1.3 Rebut a nom de Júlia Farnés per valor de 20 pessetes en concepte de la matrícula d'ingrés que data del 16 de maig de 1930. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/1.4 Rebut a nom de Júlia Farnés per valor de 60 pessetes en concepte de la matrícula de sis assignatures que data del 26 de setembre de 1930. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/1.5 Imprés que acredita Júlia Farnés per presentar-se als exàmens d'accés a la carrera de bibliotecària, arxivera i funcionaria que data del 16 de maig de 1930. (Davant i darrere)

A2.4.1/2  Escola de bibliotecàries

 • A2.4.1/2.1 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Restauració de llibres que data del 16 de juny de 1933. (Davant)
 • A2.4.1/2.2 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en pràctiques que data del 19 de juny de 1933. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.3 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Literatura espanyola que data del 20 de juny de 1933. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.4 Imprès a nom de Júlia Farnés que informa de la posició que ocupa en relació a l'ordre de mèrits de les alumnes aprovades en els exercicis de revàlida de la carrera de Bibliotecària, amb data del 28 de juny de 1933. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.5 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura d'Història de Catalunya que data del 8 de maig de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.6 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Llengües clàssiques que data del 3 de juny de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.7 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura d'Història de l'art que data de l'11 de juny de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.8 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura d'Història del llibre i nocions de paleografia que data del 6 de juny de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.9 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura d'Història de la civilització que data del 10 de juny de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.10 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Principis i desenrotllament històric de les ciències que data del 12 de juny de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.11 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Literatura catalana que data del 31 de maig de 1932. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.12 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Llengües clàssiques II que data de l'1 de juny de 1932. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.13 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Bibliografia, selecció de llibres i literatura infantil que data del 3 de juny de 1932. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.14 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Tècnica de biblioteques que data del 3 de juny de 1932. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.15 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura d'Història de la civilització II que data del 6 de juny de 1932. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.16 Imprès a nom de Júlia Farnés amb la puntuació aconseguida en l'assignatura de Literatura general que data del 9 de juny de 1932. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.17 Imprès de matrícula de Júlia Farnés per al curs 1930-1931 que data del 26 de setembre de 1930. (Davant)
 • A2.4.1/2.18 Imprès de matrícula de Júlia Farnés per al curs 1931-1932 que data del 16 de setembre de 1931. (Document només consultable en paper)
 • A2.4.1/2.19 Imprès de matrícula de Júlia Farnés per al curs 1932-1933 que data del 15 de setembre de 1932. (Document només consultable en paper)

Informació