Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > A2.2.3 Activitat professional. A2.2.3.2.3 Aureli Capmany. Cançoner popular

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.3 Activitat professional. A2.2.3.2.3 Aureli Capmany. Cançoner popular

A2.2.3.2.3/1 1Lligall núm. 1(Fotografia dels dos lligalls)

 • A2.2.3.2.3/1.0 Portada i pròleg. (Deu primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.3.2.3/1.1Partitura, lletra i comentari de la cançó "La presó de Lleyda".
 • A2.2.3.2.3/1.2 Partitura, lletra i comentari de la cançó "L'enamorat".
 • A2.2.3.2.3/1.3 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Perleta".
 • A2.2.3.2.3/1.4 Partitura, lletra i comentari de la cançó "El bou i la mula".
 • A2.2.3.2.3/1.5 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo compte Gari".
 • A2.2.3.2.3/1.6 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La filla del Carmesí".
 • A2.2.3.2.3/1.7 Partitura, lletra i comentari de "La cançó del rossinyol".
 • A2.2.3.2.3/1.8 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Els estudiants de Tolosa".
 • A2.2.3.2.3/1.9 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La esquerpa".
 • A2.2.3.2.3/1.10 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Bach de roda".
 • A2.2.3.2.3/1.11 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La pastorel·la".
 • A2.2.3.2.3/1.12 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Isabel".
 • A2.2.3.2.3/1.13 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo rabadà".
 • A2.2.3.2.3/1.14 Partitura, lletra i comentari de la cançó de "Sant Magí".
 • A2.2.3.2.3/1.15 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La pepa".
 • A2.2.3.2.3/1.16 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Les mosques de Sant Narcís".
 • A2.2.3.2.3/1.17 Partitura, lletra i comentari de la cançó "L'aucellet".
 • A2.2.3.2.3/1.18 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La mare de Déu".
 • A2.2.3.2.3/1.19 Partitura, lletra i comentari de la cançó de "Santa Agnès".
 • A2.2.3.2.3/1.20 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Jesús i Maria".
 • A2.2.3.2.3/1.21 Partitura, lletra i comentari de la cançó de "Sant Ramon de Penyafort".
 • A2.2.3.2.3/1.22 Partitura, lletra i comentari de la cançó "L'hostal de la Peyra".
 • A2.2.3.2.3/1.23 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Coses del jovent".
 • A2.2.3.2.3/1.24 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La ploma de perdiu".
 • A2.2.3.2.3/1.25 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Los fadrins de Sant Boy".
 • A2.2.3.2.3/1.26 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La calandria".
 • A2.2.3.2.3/1.27 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Francisca, la flor de Vila-Bertran".
 • A2.2.3.2.3/1.28 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Don Joan i don Ramon".
 • A2.2.3.2.3/1.29 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La jutgesa".
 • A2.2.3.2.3/1.30 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Canigó".
 • A2.2.3.2.3/1.31 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La flor de llorer".
 • A2.2.3.2.3/1.32 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Cant dels aucells".
 • A2.2.3.2.3/1.33 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Pau Gisbert".

A2.2.3.2.3/2 "Bloc 2"

 • A2.2.3.2.3/2.1 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La vetlla dels pastors". (Vuit primerespàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.3.2.3/2.2 Partitura, lletra i comentari de la cançó "L'hereu de la riera".
 • A2.2.3.2.3/2.3 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La gata i el belitre".
 • A2.2.3.2.3/2.4 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo bon caçador".
 • A2.2.3.2.3/2.5 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Mambrú".
 • A2.2.3.2.3/2.6 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La pastoreta".
 • A2.2.3.2.3/2.7 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La filadora".
 • A2.2.3.2.3/2.8 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Los segadors".
 • A2.2.3.2.3/2.9 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La mort de la núvia".
 • A2.2.3.2.3/2.10 Partitura, lletra i comentari de la cançó de "Serrallonga".
 • A2.2.3.2.3/2.11 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La calandria".
 • A2.2.3.2.3/2.12 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo cant dels aucells".
 • A2.2.3.2.3/2.13 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo rossinyol".
 • A2.2.3.2.3/2.14 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La enramada".
 • A2.2.3.2.3/2.15 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Las set paraules".
 • A2.2.3.2.3/2.16 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo mal rich".
 • A2.2.3.2.3/2.17 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo noy de la mare".
 • A2.2.3.2.3/2.18 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo desembre congelat".
 • A2.2.3.2.3/2.19 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo mariner".
 • A2.2.3.2.3/2.20 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La passió de St. Pere".
 • A2.2.3.2.3/2.21 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Mariagna".
 • A2.2.3.2.3/2.22 Partitura, lletra i comentari de la cançó "L'adoració dels pastors".
 • A2.2.3.2.3/2.23 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La mala nova".
 • A2.2.3.2.3/2.24 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La Antonia".
 • A2.2.3.2.3/2.25 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Los vuit dolors".
 • A2.2.3.2.3/2.26 Partitura, lletra i comentari de la cançó "El dubte de Sant Josep".
 • A2.2.3.2.3/2.27 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo comte Arnau".
 • A2.2.3.2.3/2.28 Partitura, lletra i comentari de la cançó "L'hostal de la Peyra".
 • A2.2.3.2.3/2.29 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Alegria de Sant Josep".
 • A2.2.3.2.3/2.30 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Fum, fum, fum".
 • A2.2.3.2.3/2.31 Partitura, lletra i comentari de la cançó "St. Jaume de Galícia".
 • A2.2.3.2.3/2.32 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Los romeus".
 • A2.2.3.2.3/2.33 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Los tres tambors".
 • A2.2.3.2.3/2.34 Partitura, lletra i comentari de la "Cançó de lladre".
 • A2.2.3.2.3/2.35 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Maria".

Informació