Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > A2.2.3 Activitat professional. A2.2.3.1 Recerques prèvies. A2.2.3.1.1 Cançons i danses populars

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.3 Activitat professional. A2.2.3.1 Recerques prèvies. A2.2.3.1.1 Cançons i danses populars

(Reg. 83)

A2.2.3.1.1/1 Cançons i danses populars

A2.2.3.1.1/1 Cançoner de Girona (Sis primeres pàgines. Documentcomplert només consultable en paper)

A2.2.3.1.1/2 El ball i la dansa popular a Catalunya (Sis primeres pàgines.Documentcomplert només consultable en paper)

A2.2.3.1.1/3 El ball del contrapàs llarg a Catalunya i el Rosselló (Sis primeres pàgines.Documentcomplert només consultable en paper)

A2.2.3.1.1/4 La dansa del contrapàs (Deu primeres pàgines.Documentcomplert només consultable en paper)

A2.2.3.1.1/5 Contrapàs (Gràfic i deu primeres pàgines.Documentcomplert només consultable en paper)

A2.2.3.1.1/6 Taula general de les cançons populars contingudes en lo "Romancerillo" d'en Milà i Fontanals. (Sis primeres pàgines.Documentcomplert només consultable en paper)

A2.2.3.1.1/7 Cançoneret dels enamorats

 • A2.2.3.1.1/7.1 "Ulls i cor en gran debat". (Davanti darrera)
 • A2.2.3.1.1/7.2 "L'amor és lladre". (Davanti darrera)
 • A2.2.3.1.1/7.3 "Defensany de amor". (Davanti darrera)
 • A2.2.3.1.1/7.4 "Amor de donzella aigua en cistella". (Davanti darrera)
 • A2.2.3.1.1/7.5 "L'amor callant demana". (Davanti darrera)
 • A2.2.3.1.1/7.6 "L'amor robat". (Davanti darrera)
 • A2.2.3.1.1/7.7 "Dupte amorós". (Davanti darrera)

A2.2.3.1.1/8 Breu aplec de textos mecanoscrits sobre balls populars

 • A2.2.3.1.1/8.1 Text sobre el "Ball pla". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/8.2 Text sobre la "Bolangera". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/8.3 Text sobre el "Ball de plaça". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/8.4 Text sobre el "Ballet". (Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.2.3.1.1/8.5 Text sobre el "Ball de les gitanes". (Davant pàgina 1 i 2)

A2.2.3.1.1/9 Llibret amb les pàgines de mida de quartilla amb documents i textos diversos sobre dansa i música. (Sis primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 84)

A2.2.3.1.1/10 Romancer català

 • A2.2.3.1.1/10.1 Lletra de la cançó "En el camp de Tarragona", extreta del Romancerillo català de Milà i Fontanals. (Portada carpeteta i davant full)
 • A2.2.3.1.1/10.2 Lletra dels "Goigs de Santa Llúcia que se vanera en lo Sant Hospital de Guissona" (Davant)
 • A2.2.3.1.1/10.3 Lletra dels "Goigs del gloriós Sant Ramon Nonat (...) colegiata de la vila de Guissona". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/10.4 Lletra dels "Goigs del gloriós màrtir Sant Blas que se venera a l'església de l'Hospital". (Davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.5 Full imprès per la Joventut Nacionalista en celebració de la festa de l'Aplec de la Sardana amb la lletra de "La santa espina", "La nit de l'amor", "L'empordà", "Les flors de cingle", "Corrandes patriòtiques", "La cançó del taper", "Follia" i "Catalanesques". (Davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.6 Full blanc amb la lletra de "Pues soys de nuestro consuelo...". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/10.7 Full blanc amb la lletra de "Follies dels aucells per cantar la nit de Nadal" (Davant carpeta i davant pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.8 Full quadriculat amb la lletra dels "Goigs de nostra senyora de Núria". (Davant carpeta i davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.2.3.1.1/10.9 Full blanc amb la lletra de la "Cançó nova". (Davant carpeta i davant pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.10 Lletra de la "Cançó del ruisenyor". (Davant carpeta i davant i darrera pàgines 1 i 2)
 • A2.2.3.1.1/10.11 Lletra de la cançó "Sant Josep i la Mare de Déu...". (Davant carpeta i cara masuscrita)
 • A2.2.3.1.1/10.12 Imprès amb la lletra de "Coplas a un vell candidat mort de Solidaritat". (Davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.13 Full blanc amb la lletra manuscrita de "Sempre, en totes ocasions...". (Davant carpeta i davant pàgina 1 i pàgina 2)
 • A2.2.3.1.1/10.14 "Cançó de la mala dama, i del bon Janot". (Davant carpeta i Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.15 Lletra de la "Canço nova de la pastora Leonor". (Davant carpeta i davant i darrera pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.16 Dues versions de la cançó "El poll i la puça". (Davant carpeta i davant pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.17 Lletra de la "Cançó dels dos romers". (Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.18 Lletra de la cançó "La Pasión", extreta del Romancerillo de Milà i Fontanals. (Davant carpeta i davant i darrera pàgina 2)
 • A2.2.3.1.1/10.19 Lletra de la cançó "Anémsen Joseph". (Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.20 Lletra de la cançó "Herodes", extreta del Romancerillo. (Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.2.3.1.1/10.21 Lletra de la cançó de "La nodriza", extreta del Romancerillo. (Davant carpeta i davant i darrera pàgina 1. Davant pàgines 2-4. Davant i darrera pàgina 5)
 • A2.2.3.1.1/10.22 Aplec de fulls blancs amb diverses lletres de cançons com ara la "Cançó de bressol de l'infant Jesús", "Lo rabadà", els "Goigs de Nostra Senyora del Pessebre" o "El desembre congelat", entre altres. (Davant i darrera pàgines 1-5)
 • A2.2.3.1.1/10.23 Llibret de cobertes rosa amb una breu col·lecció de nadales: "Lo rabadà", "Cançó dels aucells en la nit de Nadal", "Tonadilla alegre", "Copletas al Jesús recien nat", "Coro pastoril per cantarse en la nit de Nadal", "Cançó del bresso per cantar al naixement del bon Jesús". (Davant portada. Davant i darrera pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.3.1.1/10.24 Llibret de cobertes grogues amb una breu col·lecció de nadales: "Cançó dels aucells", "El pastor", "Los pastores y los reyes", "El gran día". (Davant portada. Davant i darrera pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.3.1.1/10.25 Lletra de la cançó "La nit de Nadal...". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/10.26 Fulletó imprès en lletra medievalitzant amb cançons de Nadal. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.2.3.1.1/10.27 Lletra de la cançó "La divina pastora", extreta del Romancerillo de Milà i Fontanals. (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.28 Lletra de la cançó "Escarment". (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.29 Lletra de la cançó "Desitjos no sants", recollida a Arbússies. (Davant carpeta idavant)
 • A2.2.3.1.1/10.30 Lletra de la cançó "Desesperat festeig entre un fadrí i una donzella". (Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.31 Lletra de la cançó de "La malcontenta". (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.32 Lletra de la cançó "La nit de Nadal", recollida a Peramola. (Davant)
 • A2.2.3.1.1/10.33 Lletra de la cançó "El nacimiento". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/10.34 Lletra de la "Oració del sant Àngel de la guarda". (Davant carpeta i davant pàgina 1. Davant i darrera pàgina 2)
 • A2.2.3.1.1/10.35 Lletra de la cançó "El niño perdido" i "Conversión de la samaritana". (Davant carpeta i davant primera pàgina. Davant i darrera pàgines 1 i 2 folletó)
 • A2.2.3.1.1/10.36 Lletra de la cançó "Don Joseph". (Davant carpeta i davantfull 1. Davant i darrera full 2)
 • A2.2.3.1.1/10.37 Lletra de la cançó del "Jueves santo".(Davant carpeta i davant i darrera pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.38 Lletra de la cançó "Casanova o desengany de les donzelles fadrines". (Davant carpeta i davant pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.39 Lletra de la cançó "Los Miquelets d'en Pujol", extreta del Romancerillo de Manuel Milà i Fontanals. (Davant carpeta i davant i darrera pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.40 Lletra de la cançó d'en "Pau Gibert". Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.41 Lletra de la "Cançó nova ques tragué últimament lo Marxant estan en la presó de las suas maldats que ha fetas". (Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.42 Lletra de la cançó "El Marxant", extreta del Romancerillo de Milà i Fontanals. (Davant i darrera pàgina 2)
 • A2.2.3.1.1/10.43 Lletra de "Cançó nova se ha dictada de un home conegut anomenat Bacayna". (Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.44 Lletra de la "Cançó de'n Barceló". (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.45 Lletra de la cançó "La presó de Perpinyà". (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.46 Lletra de "Coplas o cançons de la mort de la família real de França". (Davant carpeta i davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.2.3.1.1/10.47 Lletra de la cançó "La tornada del marit", extreta del Romancerillo de Milà i Fontanals. (Davant carpeta i davant pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.48 Lletra de la cançó "El Canigó", extreta del Romancerillo. (Davant carpeta i davant pàgina 1, 2 i 3)
 • A2.2.3.1.1/10.49 Lletra de la cançó "La mala suegra". (Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.50 Lletra de la cançó "La joven desmandada". (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.51 Lletra de la cançó "Los tres tambors". (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.52 Lletra de la cançó "Ja n'eran tres ninetes...", recollida a Barcelona. (Davant carpeta i davant i darrera)
 • A2.2.3.1.1/10.53 Lletra de la cançó "L'home petit". (Davant carpeta i davant)
 • A2.2.3.1.1/10.54 Lletra de la cançó "Martra". (Davant pàgina 1, 2 i 3)
 • A2.2.3.1.1/10.55 Lletra de la cançó "Despertador christià". (Davant carpeta i davant pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/10.56 Lletra de la cançó "Desenganys i avisos per a despertar al pecador per a que s'arrepentesca d'haver ofés a Déu". (Davant i darrera)

A2.2.3.1.1/11 Cançons populars (14 de febrer de 1914)

 • A2.2.3.1.1/11.1 Romancer català Caramellas (Davant i darrera pàgines 1 i 2. Davant pàgina 3)
 • A2.2.3.1.1/11.2 Goigs (davant pàgina indicada. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.3.1.1/11.3 De bressol (Escanejar tot el document)
 • A2.2.3.1.1/11.4 De costums (Escanejar tot el document)
 • A2.2.3.1.1/11.5 Històriques (Escanejar tot el document)
 • A2.2.3.1.1/11.6 Los manaments (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.2.3.1.1/11.7 Cançons al Santíssim Sagrament (Davant pàgina 1-3)
 • A2.2.3.1.1/11.8Cançons diverses(Quatre primeres pàgines)

A2.2.3.1.1/12 Goigs de la Mare de Déu (61 cançons) (Deu primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.1.1/13 Altres

 • A2.2.3.1.1/13.1 Text manuscrit sobre "L'encís de la dansa catalana". (Davant 4 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.2 Text manuscrit titulat "La dansa catalana. Gràcia i encís de la humanitat". (Davant3 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.3 Text manuscrit titulat "La dansa". (Davant6 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.4 Text manuscrit sobre la dansa de la mort. (Davant2 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.5 Text manuscrit en sis pàgines sobre la dansa popular (Davant 4 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.6 Text mecanoscrit que parla de la "Polka saltada (picada)" i de la "Dansa de les torres". (Davant5 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.7 "Contrapàs llarch a la usansa ampurdanesa". (Davant)
 • A2.2.3.1.1/13.8 Text manuscrit en uns quants fulls blancs que pel contingut sembla el pròleg d'una edició d'un cançoner popular. (Davant darrera3 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.9 Text manuscrit titulat "Els xiquets de Valls, antiga dansa dels titans". (Davant pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.3.1.1/13.10 Text mecanoscrit en cinc pàgines titulat "La música i l'evolució del «ballet»", per René Dumennil.(Davanti darrera5 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.11 Full de mida A3 imprès amb la lletra de la cançó "La filla del rey d'Ongria". (Davanti darrerapàgines 1-8)
 • A2.2.3.1.1/13.12 Full imprès en lletra medievalitzant amb les "Cobles de la Gallefta per cantar". (Davanti darrera2 pàgines)
 • A2.2.3.1.1/13.13 Full imprès amb la lletra de la cançó "Lo perfidiós lechuguino i la donosa pescatera". (Davanti darrera)

Informació