CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.1 Documentació personal i comptable

(Reg. 80. 1a carpeta)

A2.2.1/1  Documentació personal

 • A2.2.1/1.1 Certificat de l'Ajuntament de Barcelona, segons el qual entre els documents de l'expedient personal d'Aureli Capmany Farrés, Auxiliar de Folklore de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Barcelona, s'hi troba la partida de bateig, que es reprodueix literalment. El document data del 20 de febrer de 1941. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.2 Certificació en extracte de l'acta de defunció de Juan Ramon Vallvé que data del 21 d'octubre de 1954. (Davant)
 • A2.2.1/1.3 Currículum d'Aureli Capmany i Farrés mecanoscit, dins un dossier de paper de mida A3 doblegat per la meitat. A la portada hi consten les dades bàsiques, dintre hi ha set fulls on detalla les seves publicacions, col·laboracions a la premsa i tasques diverses. També hi ha un petit tros de paper on hi ha manuscrits els títols d'obres en vies de publicació. (Davant i darrera portada i set pàgines. Davant tros de paper)
 • A2.2.1/1.4 Certificat de l'Ajuntament de Barcelona que comunica a Aureli Capmany Farrés que ha estat nomenat Auxiliar de Folklore de l'Arxiu històric de la ciutat amb data del 29 maig 1934. (Davant)
 • A2.2.1/1.5 Certificat de l'Extensió d'ensenyament tècnic de l'Ajuntament de Barcelona, amb data del 13 de juliol de 1933, segons el qual "Emili Vallès, professor de l'Escola Industrial, Cap de la secció d'Extensió d'Ensenyament Tècnic per a l'ensenyament postal de la Llengua Catalana, certifica que el Sr. Aureli Capmany coneix les llengües catalana i castellana, les quals parla i escriu correctament".  (Davant)
 • A2.2.1/1.6 Certificat de bona conducta d'Aureli Capmany, fet per l'Alcaldia del barri del districte 5è de Barcelona, que data del 15 de juliol de 1933. (Davant)
 • A2.2.1/1.7 Carta mecanoscrita signada per A. Duran Sanpere, director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, que data del 23 de juliol de 1932. A la carta A. Duran demana i recomana el nomenament d'Aureli Capmany com a auxiliar de la secció Folklòrica de l'Arxiu Històric. (Davant)
 • A2.2.1/1.8 Targeta d'identificació d'Aureli Capmany, per a la "libre circulación" per l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.9 Carnet d'Aureli Capmany, fet per la Junta de Museus de Barcelona, que dóna "permís d'entrada als museus" fins al 30 de juny 1937. (Davant)
 • A2.2.1/1.10 Carnet d'identitat d'Aureli Capmany com a soci d'Amics de l'Art Vell de Barcelona lliurat el 25 de gener de 1935. (Davant)
 • A2.2.1/1.11 Targeta de visita d'Aureli Capmany, com a "Bibliotecari de Folklore en l'«Arxiu Històric de la Ciutat». Col·laborador del Centro de Estudios de Etnología Peninsular. Col·laborador del Instituto Español de Musicología. Membre de Internacional Folk Music Council" i, manuscrit, "Soci de l'Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos". (Davant)
 • A2.2.1/1.12 Targeta de soci de l'Associación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos que data del 2 de desembre 1949 i fou renovada tots els anys fins el 1954. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.13, 14, 15, 16 Quatre targetes amb l'ex-libris d'Aureli Capmany. (Davant 1 còpia)
 • A2.2.1/1.17 Targeta d'identificació d'Aureli Capmany, per a la "libre circulación" a l'Exposició de Barcelona de 1930. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.18 Recordatori necrològic d'Aureli Capmany, que va morir el 9 d'octubre de 1954. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.19 Paper blanc mecanografiat que designa Aureli Capmany com a president de la comissió de comunicacions i propaganda, no sabem de quina empresa o institució. (Davant)
 • A2.2.1/1.20 Estampa-recordatori del primer sagrament rebut per Jordi Sanjust Rodés, que data del 3 de juny de 1954 i presenta un dibuix de Sant Jordi. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.21 Punt de llibre de la biblioteca de l'Escola del Treball, de la Generalitat de Catalunya, on s'indica la data de devolució d'un llibre prestat: el 19 d'agost de 1938. Al revers hi ha paraules manuscrites. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.22 Quartilla doblegada per la meitat, manuscrita, amb anotacions personals, com per recordar coses a fer: "Octubre: Remontar vestit verd, fer vestit blanc, remontar vestit groc, acabar enagües, vestit blanc Mercè...". (Davant i darrera)
 • A2.2.1/1.23 En un paper manuscrit, "horari de les 7 matí a les 11 nit". (Davant)
 • A2.2.1/1.24 En un paper manuscrit, "curs de la nena". (Davant)
 • A2.2.1/1.25 Formulari d’enviament i donació per part d’Anna Capmany Gibert d’una sèrie de documents personals de Maria Aurèlia Capmany a l’Arxiu del Llegat Vidal-Capmany de la Universitat Rovira i Virgili. (10 de febrer de 2012)

Informació