Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > A2.1.4.3 Correspondència sense data amb Sebastià Farnés com a destinatari o remitent

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.3 Correspondència sense data amb Sebastià Farnés com a destinatari o remitent

 • (Reg. 63)
 • A2.1.4.3/1  "Correspondència sense data"
 • A2.1.4.3/1.1 Carta escrita per Sebastià Farnés dirigida a Abdó Barceló-Capsanes. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.2 Carta de Josep Alemany Borràs dirigida a Sebastià Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.3 Targeta postal signada per Joan Amades dirigida a Sebastià Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.4 Carta amb el segell de l'Atracción de forasteros de Sant Feliu de Codines, signada per per Lorenzo Marín, que fou enviada a Sebastià Farnés el 10 de novembre no sabem de quin any. (Davant sobre. Davant pàgina 1, 2 i 3)
 • A2.1.4.3/1.5 Carta de Carles Casas Álvarez enviada a Sebastià Farnés i dirigida a Aureli Capmany. (Davant sobre. Davant contingut)
 • A2.1.4.3/1.6 Targeta postal amb una imatge de Sant Feliu de Codines, signada per Eusebio Despar i enviada a Sebastià Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.7 Targeta signada per Emilio Farnes dirigida al seu germà Sebastià. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.8 Targeta postal signada per Juana Farnés tramesa al seu cosí Sebastià. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.9 Petit paper amb un text signat per Sebastià Farnés, dirigit al senyor Monegal. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.10 Esborrany d'una carta escrit per Sebastià Farnés que, a més de no portar data, no va signat ni especifica el receptor. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.11 Carta molt breu signada per Àngel Guimerà dirigida a Sebastià Farnés. (Davant)
 • A2.1.4.3/1.12 Carta molt breu signada per Àngel Guimerà dirigida a Sebastià Farnés. (Davant)
 • A2.1.4.3/1.13 Carta molt breu signada per Àngel Guimerà dirigida a Sebastià Farnés. (Davant)
 • A2.1.4.3/1.14 Carta molt breu signada per Àngel Guimerà dirigida a Sebastià Farnés. (Davant)
 • A2.1.4.3/1.15 Carta de R. Andreu dirigida a Sebastià Farnés, enviada conjuntament amb unes pàgines soltes impreses sobre taquigrafia i fonètica. (Davant carta. Davant i darrera totes les pàgines dels impresos)
 • A2.1.4.3/1.16 Targeta postal signada per Lluís Parés Ruidor dirigida a Sebastià Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.17 Carta d'Arturo Pujol dirigida a Sebastià Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.18 Carta signada per Lluís Pujolar dirigida al director de La Vanguardia. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.19 Targeta postal dirigida a Sebastià Farnés, enviada pel seu nebot. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.20 Targeta postal dirigida al president de la junta directiva del Fomento de la producción nacional, signada pel president de la Lliga de propietaris de València. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.21 Targeta postal dirigida a Sebastià Farnés, sense data i amb una signatura difícil de desxifrar. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.21 Breu text que sembla l'esborrany d'una carta escrit per Sebastià Farnés que no especifica el destinatari. (Davant)
 • A2.1.4.3/1.22 Telegrama procedent de Galícia que celebra l'èxit de la conferència de la Lliga de Catalunya. (Interior)
 • A2.1.4.3/1.23 Text que sembla l'esborrany d'una carta escrit per Sebastià Farnés que no especifica data ni destinatari. (Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.3/1.24 Targeta d'Eudalt Domènech amb un text dirigit a Sebastià Farnés. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.25 Targeta postal amb una imatge de dues nenes dirigida a Leonor Mayola per felicitar-li el sant. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.26 Targeta postal amb una imatge d'un nen i una nena dirigida a Rita Mayola per felicitar-li el sant. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.3/1.27 Sobre buit, de color blanc, dirigit a Sebastià Farnés. (Davant sobre)
 • A2.1.4.3/1.28 Sobre buit, de color verd, dirigit al secretari del Centre excursionista de Catalunya. (Davant sobre)
 • A2.1.4.3/2 1 "Correspondència sense data dirigida a Rosa Pagés"
 • Conjunt de cartes manuscrites sobre paper blanc per Sebastià Farnés, sense signar ni especificar la data ni el lloc, dirigides a Rosa Pagès (A2.1.4.3/2.1 – A2.1.4.3/2.16). (Davant pàgina indicada. Document complert només consultable en paper)
 • A2.1.4.3/3 1 "Correspondència sense data sobre retalls de diari"
 • Conjunt de retalls de diari amb textos escrits sobre els buits blancs que semblen esborranys de cartes escrits per Sebastià Farnés (A2.1.4.3/3.1 – A2.1.4.3/3.16) (Davant retall indicat. Document complert només consultable en paper)

Informació