CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1916

  A2.1.4.2/10 1 Correspondència "gener de 1916 — desembre de 1916"

 • A2.1.4.2/10.1 Targeta postal amb una imatge de Dieupentale, signada per Jean Delgado i enviada a Sebastià Farnés l'1 de gener de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.2 Targeta postal signada per Antonio Vidal i enviada a Sebastià Farnés que data del 2 de gener de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.3 Carta de Joan Bou dirigida a Sebastià Farnés que data del 3 de gener de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.2/10.4 Carta mecanografiada en dos pàgines, signada per Antonio Vidal i enviada a Sebastià Farnés el 12 de gener de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.5 Carta del Fomento del trabajo nacional tramesa a Sebastià Farnés el 13 de gener de 1916. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/10.6 Carta de Rafel Arqués destinada a Sebastià Farnés que data del 18 de gener de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.7 Carta mecanoscrita signada per Antonio Vidal que aquest va enviar a Sebastià Farnés el 28 de gener de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.8 Postal amb una imatge de Bordeaux, enviada per Antonio Vidal a Sebastià Farnés el 29 de gener de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.9 Carta mecanoscrita signada per Antonio Vidal tramesa a Sebastià Farnés el 31 de gener de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.10 Carta manuscrita d'Antonio Vidal enviada a Sebastià Farnés el 16 de març de 1916. (Davant sobre. Davant i darrera 1, 2,3 i 4)
 • A2.1.4.2/10.11 Carta de M. Rigola Torras dirigida a Sebastià Farnés que data del 24 d'abril de 1916. (Davant sobre. Part interior escrita)
 • A2.1.4.2/10.12 Carta de Sebastià Farnés dirigida a M. Rigola i Torras que data del 25 d'abril de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.2/10.13 Carta de la Comissió gestora de la Commemoració de l'Exposició Universal de 1888 dirigida a Sebastià Farnés que data del 4 de maig de 1916. (Davant sobre. Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/10.14 Carta de la Comissió gestora de la Commemoració de l'Exposició Universal de 1888 dirigida a Sebastià Farnés que data del 17 de maig de 1916. (Davant sobre. Davant 4 elements del contingut)
 • A2.1.4.2/10.15 Invitació de la Comissió gestora de la Commemoració de l'Exposició Universal de 1888 a una missa que es va celebrar en record dels organitzadors de l'esmentada exposició morts fins al moment. La invitació data del 17 de maig de 1916. (Davant sobre. Davant)
 • A2.1.4.2/10.16 Carta de la Comissió gestora de la Commemoració de l'Exposició Universal de 1888 dirigida a Sebastià Farnés que data del juny de 1916. (Davant sobre. Davant)
 • A2.1.4.2/10.17 Targeta postal amb una imatge de Mataró, signada per Martí Soler i tramesa a Sebastià Farnés el 5 de juliol de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.18 Carta manuscrita, signada per Candelaria Farré i dirigida a Sebastià Farnés que data del 16 de juliol de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.2/10.19 Carta manuscrita en dos pàgines de Francisco Lluscà enviada a Sebastià Farnés el 21 de juliol de 1916. (Davant i darrera 4 pàgines)
 • A2.1.4.2/10.20 Carta signada per Ramon Monegal dirigida a Sebastià Farnés que data del 24 de juliol de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.2/10.21 Carta signada per Ricardo Rosa i Alberty escrita en dos fulls doblegats formant un llibret que data del 25 de juliol de 1916. (Davant i darrera pàgines 1,2 i 3. Davant pàgina 4)
 • A2.1.4.2/10.22 Carta de Lluís Noguera, mecanoscrita en un full blanc, enviada a Sebastià Farnés el 5 d'agost de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.2/10.23 Targeta postal amb una imatge de Montserrat, enviada per Francisco de P. Viles a Sebastià Farnés el 25 de setembre de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.24 Carta mecanoscrita, signada per Antonio Vidal i enviada a Sebastià Farnés el 30 d'octubre de 1916 des de Dakar. (Sobre davant. Pàgina davant  i darrera)
 • A2.1.4.2/10.25 Carta de Franciso Lluscà enviada a Sebastià Farnés el 31 d'octubre de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.26 Invitació per a una conferència de Telesforo de Aranzadi prevista per al 28 de novembre de 1916, enviada per Aureli Capmany el mateix mes. (Sobre davant. Contingut davant)
 • A2.1.4.2/10.27 Carta de Francisco Guitard dirigida a Sebastià Farnés que data del 7 de novembre de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.2/10.28 Targeta amb una imatge de Dakar, signada per Antonio Vidal i enviada a Sebastià Farnés el 7 de desembre de 1916. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/10.29 Carta de Francisco Lluscà enviada a Sebastià Farnés el 9 de desembre de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.2/10.30 Carta de Julio Bueno enviada a Sebastià Farnés el 20 de desembre de 1916. (Davant i darrera)

Informació