CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.3 Material d’altri

(Reg. 64) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

  • A2.1.3.3/5  En un llibre molt gruixut, amb cobertes de cartró de color marró, hi ha un recull de proverbis extrets d'obres de diversos autors com J. Clement i Simon, P. Lang, Constantí Llombart, Martí i Gradea, Pere Antoni Figuera, Jacint Verdaguer, Joseph Bernat Baldoví i Carles Ros entre altres (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.3/6  Còpia manuscrita de la comèdia Eufrosina, de Jordi Ferreira de Vasconcellos. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.3/7  Una altra còpia manuscrita de la comèdia Eufrosina. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.3/8  Llibre gruixut amb un aplec de proverbis extrets de la col·lecció de Ferran Núñez (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)

Informació