CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.3 Material d’altri

(Reg. 63) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

  • A2.1.3.3/1 Transcripció d'una càntiga inèdita de M. Menéndez Pelayo, en un llibret de fulls blancs i cobertes blaves. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.3/2 Aplec, en un llibret de cobertes de cartró blau, forrades amb paper marró, de rondalles d'altri. La major part d'aquestes rondalles estan extretes d'alguna publicació, i se'n conserven els retalls. (primera rondallade mostra)
  • A2.1.3.3/3 Notes vàries, interessants i curioses, copiades d'un manuscrit que porta per títol Calaix de Sastre, que data de finals del segle XVIII i principis del XIX. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.3/4 Llibret de cobertes taronja amb un recull de proverbis morals d'Alfonso de Barros (també podríem encabir aquests documents a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)

Informació