CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.2.4 Etnografia i folklore. Varis

(Reg. 56) (foto conjunta dels lligalls i la carpeta que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.4/16 En un sobre de paper marró amb l'escrit a l'exterior "Parèmies del pa" hi ha, entre altres papers solts, un recull de rondalles populars.(cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/17 Aplec de floklore de gènere divers de Peramola, recollit en una llibreta de cobertes grogues. (set primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/18 En un llibret de cobertes de color blau, molt desgastades, hi ha apunts i dibuixos de tema folklòric, un recull de cançons populars i refranys referits a la Candelera, un recull dels primers versos d'un llistat llarg de tríptics o tercets populars, etc. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/19 1 Llibre molt gruixut amb una relació extensa de romanços i cançons populars catalanes. (set primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/20 1 Llibre de cobertes de color marró fosc amb extractes diversos de romanços i cançons populars a l'interior. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/21 Altres (carpeta)
  • A2.1.3.2.4/21.1 En un aplec de fulls de mida A5 units amb una goma hi ha una llista ordenada alfabèticament de poblacions i regions. La llista està encapçalada pel títol "Etnografia folklòrica de Catalunya, nomenclator". (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/21.2 Paper quadriculat amb anotacions de lèxic segurament relacionades amb algun treball de folklore. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/21.3 Índex de rondalles i contes catalans. (set primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/21.4 Recull ordenat alfabèticament de frases fetes amb comparacions de caràcter popular del tipus "Inflat com un bot". (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/21.5 Extracte del llibre Folklore. Aforística popular, de Ramon Violan.
  • A2.1.3.2.4/21.6 Imprès amb les bases per a un concurs de recollida de cançons populars que es va celebrar l'any 1922. Al mateix text s'especifiquen els premis i les normes generals per a la recollida de cançons i tota mena de música popular.
  • A2.1.3.2.4/21.7 Full mecanografiat de l'Institut d'Estudis Catalans on es demanen els noms populars que es donen al dimoni, a les bruixes, als esperits, etc.
  • A2.1.3.2.4/21.8 Full fotocopiat de l'Institut d'Estudis Catalans on es recull la música i lletra de la cançó "Món, dimoni i carn"; lletra de MAC i música de Josep Ma. Arrizabalaga. (primera pàgina de mostra)

(Reg. 57) (foto conjunta dels lligalls i la carpeta que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.4/22 Lligall amb un recull de cançons populars amb la lletra i la notació musical. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/23 Llibre gruixut de tapes grises amb un extens recull de folklore de Canet. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/24 Llibre gruixut de tapes marrons amb un recull d'endevinalles. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/25 Lligall amb deu sobres que contenen cent cançons populars cadascun. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/26 Llibreta petita amb un recull de Folklore de Sant Feliu de Codines sota el títol De la mare. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.4/27 Petit aplec de retalls de diari amb articles de temàtica relacionada amb el folklore. (tres primeres pàgines de mostra)

Informació