CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.2.3 Paremiologia catalana comparada. Segona part

(Reg. 39) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/111 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 101, de Muller a Narcís. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/112 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 102, de Nas a Ninyola. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/113 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 103, de Nit a Nou. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/114 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 104, de Nova a Ocell. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/115 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 105, d'Oci a Olla. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 40) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/116 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 106, d'Ombra a Osca. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/117 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 107, d'Ostatge a Pa. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/118 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 108, de Pa a Pacià. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/119 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 109, de Paciència a Palpentes. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/120 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 110, de Pals a Paraula. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 41) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/121 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 111, de Paraula a Parlar. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/122 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 112, de Parlar a Pastisset. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/123 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 113, de Pastor a Pecat. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/124 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 114, de Pec a Pelat. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/125 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 115, de Peladilla a Perdició. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 42) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/126 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 116, de Perdigó a Peresós. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/127 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 117, de Peret a Peu. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/128 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 118, de Pi a Plany. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/129 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 119, de Plat a Poblet. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/130 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 120, de Poboleda a Poderós. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 43) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/131 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 121, de Poeta a Por.(tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/132 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 122, de Porca a Pregària. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/133 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 123, de Pregunta a Procurador. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/134 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 124, de Procurar a Punyades. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/135 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 125, de Punyal a Raïm. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 44) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/136 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 126, de Raïssa a Reballada. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/137 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 127, de Rebel·lar a Relliscar. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/138 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 128, de Rellotge a Ric. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/139 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 129, de Ridaura a Rom. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/140 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 130, de Roma a Rupit. (quatre primeres pàgines de mostra)

(Reg. 45) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/141 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 131, Salmorra. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/142 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 132, de Salou a Sants. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/143 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 133, de Santpedor a Secret. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/144 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 134, de Secular a Senyal. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/145 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 135, de Senyar a Setze. (quatre primeres pàgines de mostra)

(Reg. 46) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/146 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 136, de Seu a Sogre.(tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/147 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 137, de Sol a Sopa. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/148 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 138, de Sopar a Tal. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/149Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 139, de Tal a Tavernera. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/150 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 140, de Tecla a Temps. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 47) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/151 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 141, de Temptació a Terra. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/152 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 142, de Terrades a Tocar. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/153 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 143, de Tocino a Totsants. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/154 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 144, de Tous a Trementina. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/155 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 145, de Trempança a Tururut. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 48) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/156 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 146, de Tutejar a Up. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/157 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 147, d'Urbà a Vela. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/158 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 148, de Velet a Vent. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/159 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 149, de Ventada a Vergonyós. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/160 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 150, de Verí a Veure. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 49) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/161 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 151, de Vi a Vida. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/162 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 152, de Vidal a Vinya. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/163 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 153, de Virtut a Xerrar. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/164 Esbós de la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés. Aplec de parèmies ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase, comentades, amb referències bibliogràfiques, i amb les corresponents equivalències en altres llengües. Volum 154, de Xerrar a Zic-zic. (tres primeres pàgines de mostra)

(Reg. 50) (foto conjunta dels llibres que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/165 Llibre gruixut amb aplecs de parèmies d'orígens diversos, segurament un treball previ a la redacció de la Paremiologia catalana comparada. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/166 Llibre gruixut amb aplecs de parèmies d'orígens diversos, segurament un treball previ a la redacció de la Paremiologia catalana comparada. (deu primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/167 Llibre gruixut amb aplecs de parèmies d'orígens diversos, segurament un treball previ a la redacció de la Paremiologia catalana comparada. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/168 Llibre gruixut que aplega un conjut de parèmies amb el pa o el menjar com a tema central sota el títol "El pa segons el poble". (sets primeres pàgines de mostra)

(Reg. 51) (foto conjunta dels llibres que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/169 Llibre gruixut que aplega un conjunt de parèmies amb el pa o el menjar com a tema central, classificades depenent de la temàtica (la sembra, el camp, l'era, la fam, etc.), sota el títol "El pa segons el poble, classificació". (vuit primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/170 Llibre gruixut que aplega un conjunt de parèmies catalanes sota el títol "Pa de casa".(dotze primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/171 Lligall que aplega un conjut de parèmies amb el pa o el menjar com a tema central sota el títol "El pa". (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/172 Lligall amb un conjunt de parèmies castellanes ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase. Aquest volum està dedicat a les lletres A i B. (quatre primeres pàgines de mostra)

(Reg. 52) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.3/173  Lligall amb un conjunt de parèmies castellanes ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase. Aquest volum està dedicat a les lletres que van de la C a la F. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/174  Lligall amb un conjunt de parèmies castellanes ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase. Aquest volum està dedicat a les lletres que van de la G a la M. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/175  Lligall amb un conjunt de parèmies castellanes ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase. Aquest volum està dedicat a les lletres que van de la N a la R. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.3/176  Lligall amb un conjunt de parèmies castellanes ordenades alfabèticament segons la paraula clau de la frase. Aquest volum està dedicat a les lletres que van de la S a la Z. (tres primeres pàgines de mostra)

Informació