CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.1 Tesi doctoral

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Codi de referència B3.2.3.1
JVA- Activitat professional. Escriptor. Recerques prèvies. Tesi doctoral
Data(es) 1953-1984
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Carpeta 1-20. Registre 181-187

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor Jaume Vidal Alcover
Forma d'ingrès Donació

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Nota/resum del contingut:

Documents relacionats amb la tesi de Jaume Vidal Alcover:

carpeta 1, carpeta groga on hi ha escrit "Pisanus"

carpeta 2, "Britannicus"

carpeta 3, original mecanoscrit;

carpeta 4, fulls solts (material per a la tesi);

carpeta 5,  "Llibre primer" [del Liber Maiolichinus];

carpeta 6,  originals mecanoscrits de la tesi;

carpeta 7, fotocòpies de llibres amb el text en llatí del Liber Maiorichinus.;

carpeta 8, "Liber Maiolichinus", material per a la tesi;

carpeta 9, "Liber Maiolichinus" (pàgines 1bis-131bis);

carpeta 10, còpia mecanoscrita d'un manuscrit;

carpeta 11, "Liber Maiolichinus", material per a la tesi;

carpeta 12, diversos esborranys de traduccions mecanoscrites del llibre I del Liber Maiolichinus (material per a la tesi) ;

carpeta 13, Liber Maiolichinus, material per a la tesi;

carpeta 14, Liber Maiolichinus, material per a la tesi. Fotografies;

carpeta 15, Liber Maiolichinus, material per a la tesi;

carpeta 16, Liber Maiolichinus, material per a la tesi;

carpeta 17, "Redianus" ;

carpeta 18, aparat crític;

carpeta 19,  fotocòpies de llibres i articles;

carpeta 20, diversos.  

Sistema d'organització Numeració correlativa


Informació