CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

Eigenfactor

Indicador que mostra la influència o repercussió global de les revistes del Journal Citation Reports. L’eigenfactor valora la difusió real (el seu ús) i la categoria de les revistes que estan recollides en els seus llistats de referències.


Informació