CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

Drets d'autor

Dret que la llei reconeix a l’autor d’una obra sobre els beneficis que comporta la publicació, execució o reproducció de la mateixa. Els drets d’autor estan relacionats amb el concepte de propietat intel·lectual mitjançant el qual la llei garanteix certs drets morals i econòmics per a l’autor d’una obra en relació a la seva publicació i reproducció. 


Informació