CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

Marc Europeu Comú de referència per a les llengües (MECR)

El MECR són les bases d’un sistema comú europeu d'aprenentatge i avaluació de segones o terceres llengües, amb el qual s’estableixen uns objectius i continguts distribuïts en sis nivells que són referents comuns per valorar el domini de les llengües. Dins de l’usuari bàsic trobem els nivells A1 i A2, a la franja d’usuari independent hi ha els nivells B1 i B2, i a la d’usuari experimentat tenim els nivells C1 i C2.


Informació