English | Català

Localització

Campus Sescelades
Marcel·li Domingo, s/n
43007 Tarragona
Espanya
Avís legal

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb adreça DNS www.urv.cat (i www.urv.cat), amb seu i domicili social a:

Campus Sescelades
Marcel·li Domingo, s/n
43007 Tarragona
Espanya

Per tant, la URV està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de la URV.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.urv.cat (www.urv.cat) són de titularitat exclusiva de la Universitat Rovira i Virgili i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.