Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Docència > Doctorat > Llengua, Lliteratura i Cultura

Docència

Programa de doctorat en Llengua, Lliteratura i CulturaObjectius generals del doctorat

L'objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada de qualitat. A tal efecte, els objectius generals són els següents:

  • Incorporació del doctorand a un grup d'investigació.
  • Ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies d'investigació definides al programa.
  • Potenciar la iniciativa pel desenvolupament de projectes d'investigació amb la metodologia i els principis científics propis de la línia en què els doctorands realitzin la seva investigació.
  • Fomentar l'adquisició d'habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, participació en projectes d'investigació, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc.
  • Realització de la tesi doctoral.

Estructura del doctorat 

El període de formació del programa de doctorat està vinculat als següents màsters universitaris implantats a la Universitat (conforme al RD 1393/2007):

Línies d'investigació i directors de tesis doctorals 

Departament: Filologia Catalana

Línies de recerca: Fraseologia i sintaxi; Gramàtica, variacionisme i estandardització

Directors de tesi:

Jordi Ginebra Serrabou
Joaquim Mallafrè Gavaldà
Pere Navarro Gómez
Miquel Àngel Pradilla Cardona
Olga Cubells Bartolomé

Línies de recerca: Estudis de gènere; Etnopoètica i folklore; Mitologia i simbologia nacionals

Directors de tesi:

Magí Sunyer Molné
Montserrat Corretger Sáez
Jesús Francesc Massip Bonet
Maria del Carme Oriol Carazo
Montserrat Palau Vergés
Josep Maria Pujol Sanmartín
Elisabeth Russell Brown (Dept. d'Estudis Anglesos i Alemanys)

Línies de recerca: Teoria de la literatura

Directors de tesi:

Margarida Aritzeta Abad, Elisabeth Russell Brown (Dept. d'Estudis Anglesos i Alemanys)

Línies de recerca:Literatura Catalana

Directors de tesi:

Magí Sunyer Molné
Montserrat Corretger Sáez
Jesús Francesc Massip Bonet
Maria del Carme Oriol Carazo
Montserrat Palau Vergés
Josep Maria Pujol Sanmartín

Línies de recerca: Lèxic i fraseologia

Directors de tesi:

Jordi Ginebra Serrabou
Pere Navarro Gómez

Línies de recerca: Estudis culturals

Directors de tesi:

Jesús Francesc Massip Bonet
Jesús Carruesco García

Ricard Pedreira Font

Línies de recerca: Lexicografia catalana; Terminologia i llenguatges d'especialitat

Directors de tesi:

Xavier Rull Muruzàbal

Departament: Estudis Anglesos i Alemanys

Línies de recerca: Traducció

Directors de tesi:

Cristóbal Esteban Scott-Tennent Basallote
Jordi Jané Carbó
Macià Riutort Riutort
John Glenmore Style

Línies de recerca: Literatura alemanya

Directors de tesi: Jordi Jane Carbó

Línies de recerca: Lingüística alemanya

Directors de tesi: Macià Riutort Riutort

Línies de recerca: Literatura anglesa

Directors de tesi: John Glenmore Style, Pere Gallardo Torrano, Elisabeth Russell Brown, Jordi Lamarca Margalef, Maria Cristina Andreu Jiménez, Dolors Collellmir Morales, María del Carmen Rueda Ramos.

Línies de recerca: Fonètica i fonologia; Lingüística general

Directors de tesi: Joaquín Romero Gallego

Línies de recerca: Lingüística Aplicada

Directors de tesi:

Mª del Mar Gutiérrez-Colón Plana

Línies de recerca: Estudis culturals

Directors de tesi: Pere Gallardo Torrano, Elisabeth Russell Brown, Jordi Lamarca Margalef, Maria Cristina Andreu Jiménez, Dolors Collellmir Morales.

Elena Ferran Larraz

Línies de recerca: Anglès per a finalitats específiques (ESP)

Directors de tesi: María del Carmen Rueda Ramos

Línies de recerca: Estadística aplicada a la lingüística

Directors de tesi: Pedro Medina

Línies de recerca: Teoria morfològica; Morfologia i la seva interfície amb la fonologia, la sintaxi i la semàntica; Interfície lexicó-sintaxi-semàntica; Estructura argumental; Adjectius; Escalaritat; Ensenyament de la gramàtica.

Directora de tesi:

Maria Isabel Oltra Massuet

Departament: Filologies Romàniques

Línies de recerca:

Espanyol llengua estrangera
Pragmàtica
Llengua oral
Lexicografia teòrica i aplicada
Història de l'espanyol
Variació lingüística
Llenguatges naturals i llenguatges
formals
Biologia del llenguatge
Francès com a llengua estrangera
Literatura espanyola i hispanoamericana
Lèxic i fraseologia
Història de l'ensenyament de llengües estrangeres o segones
Estudis culturals
 

Directors de tesi:

Esther Forgas Berdet
Maria Bargalló Escrivà
Antonio Mª García Español
María Dolores Jiménez López
Gemma Bel Enguix
Natàlia Català Torres
Juan Francisco García Bascuñana
Sara Pujol Russell
Sandra Iglesia Martín
Antonio Nomdedeu Rull
Manuel Fuentes Vázquez

Línies de recerca:

Edición y estudio de documents de área vasca
Humanidades digitales: Edición digital de textos didácticos literarios europeos

Directora de tesi:

Carmen Isasi Martínez

Departament: Història i Història de l'Art

Línies de Recerca:

Història i filosofia de la música
Dramatúrgia musical
Música, paraula i imatge: música com a art interdisciplinària
Art i cultura del Barroc. Dones, música i Barroc
Art català i llatinoamericà
Art del segle XX
Història del Cinema. Cinema espanyol
Història de la dansa
Arts visuals i iconografia medieval
Tragèdia, mite i dramatúrgia

Directors de tesi:

Emma María del Pilar Liaño Martínez
Antonio Salcedo Miliani
José Carlos Suárez Fernández
Licia Butta
Maria Rosa Tamarit Sumalla
Ana Eulalia Cazurra Basté

Departament: Pedagogia

Directors de tesi:

Albert Macaya Ruiz

Admissió

  • Nombre màxim d’estudiants: 17
  • Criteris d’admissió i selecció:

Per accedir al Programa de Doctorat en el seu període d'investigació serà necessari complir les condicions establertes com requisits d'accés a l'article 19 i disposició addicional quarta del RD 1393/2007.
Els criteris específics d’admissió i selecció per a aquest estudi oficial de doctorat són els següents:

  • Formació (demostrable mitjançant expedient acadèmic o certificació documental) en metodologia de la investigació.
  • Excel·lència de l'expedient acadèmic.
  • Adequació del candidat, manifestada mitjançant la carta de motivació personal, a les línies d' investigació del programa i als projectes d'investigació dels grups vinculats al programa.

Per accedir al Doctorat es valorarà positivament l’experiència prèvia en altres centres de recerca i la publicació de treballs en revistes científiques.

Coordinador

Dr. Antoni Nomdedeu Rull

Departament de Filologies Romàniques (Facultat de Lletres)

977 558 230

antonio.nomdedeu(ELIMINAR)@urv.cat

Departament responsable de la gestió del doctorat

Departament de Filologies Romàniques (Facultat de Lletres)

977 559 555

secdfr(ELIMINAR)@urv.cat

Departaments col·laboradors

Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Departament de Filologia Catalana

Departament de Filologies Romàniques

Ajuts rebutsInformació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili