Estudis de Comunicació

Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Tel. 977 558 582

Dr. Bernat López López, director

Dr. Paul Capriotti Pere, secretari