Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)

Departament de GeografiaGrup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)

Publicacions

Com a resultats de la seva activitat investigadora i docent en els darrers 5 anys, els membres del Grup han publicat més de 50 publicacions en revistes referenciades i altres tants capítols de llibre i més de 3 llibres. Destaquen els articles publicats en revistes com Tourism Management, Urban Studies, Urban Geography, Journal of Sustainable Tourism, Critical Issues Tourism, Estudios y perspectivas en el turismo, Les cahiers Espaces, Papeles de Economía Española, Ería, Re-Tour o Scripta Nova, entre d'altres. També es poden destacar llibres i capítols de llibre en editorials reconegudes com Ariel, CAB International (Anglaterra) i Routledge (Anglaterra).


Informació