Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) > Línies d´investigació

Departament de GeografiaGrup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)

Línies d'investigació i projectes realitzats

Línies d'investigació:

1. Estudis de Turisme:

  • Turisme i planificació del territori en espais litorals.
  • Turisme, desenvolupament local i sostenibilitat.
  • Turisme, cultura, creativitat i desenvolupament urbà.
  • Aplicacions SIG a l'anàlisi territorial i ambiental del turisme.

2. Anàlisis espacial i desenvolupament:

  • Ordenació del territori.
  • Desenvolupament regional.
  • Geo-estudis demogràfics i de mobilitat.
  • Història de l'anàlisi geogràfic i dels sistemes de territorials.

3. Cartografia i SIG


Informació