Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Captació d’estudiants

 

L’Escola és conscient que, a part de formar futurs enginyers i enginyeres, ha de transmetre a la societat quina és la funció de l’enginyeria i la seva importància. És per això que, en els darrers cursos, l’Escola ha posat èmfasi en les accions de difusió i promoció dels nostres ensenyaments que despertin vocacions. L’exemple més clar ha estat la 6a edició de la FIRST Lego League celebrada el passat 4 de febrer i amb un rècord de participació.

 

A part de dissenyar i editar fulletons de centre amb les diverses enginyeries amb les que comptem s’ha continuat amb les campanyes de promoció al Facebook, entre les quals cal destacar la corresponent al nou ensenyament d’Enginyeria Biomèdica per la qual cosa també s’ha elaborat un vídeo promocional que es pot consultar al web de l’Escola.

 

Cal destacar l’increment de participants en les Jornades de Portes Obertes i la inauguració d’un nou taller d’energia elèctrica patrocinat per l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs. Aquest taller, elaborat per l’associació d’estudiants URBOTS, sota la supervisió del responsable d’ensenyament del Grau en Enginyeria Elèctrica i dos membres més de la direcció del centre, permet als alumnes que visiten l’escola visualitzar de manera pràctica i entenedora el procés de gestió de les diverses energies.

 

Finalment, cal remarcar la 6a edició del Girls’ Day en col·laboració amb l’Observatori de la Igualtat de la URV i l’ETSEQ. Aquestes jornades estan adreçades a noies de 3r d’ESO, amb l’objectiu que coneguin les titulacions i les professions de l’àmbit de les enginyeries i, així, fomentar que es matriculin en aquestes titulacions, tradicionalment masculinitzades. Per segona vegada, i per atendre la gran demanda, s’han realitzat dues jornades: el 14 de febrer i l’1 de març, en les quals van participar un total de 200 noies. Seguint l’opinió recollida l’edició passada, s’han fet tallers més actius i no tantes presentacions.

 

A part d’aquestes actuacions directament organitzades pel Centre, s’ha participat en moltes d’altres que es comenten a l’apartat de Tercera Missió.

 

Tota aquesta activitat acaba tenint un reflex en les dades globals de matrícula dels graus i màsters. En la matrícula dels graus impartits a l'Escola, hi ha un lleuger increment, ja que dels 822 matriculats el curs passat al conjunt de graus hem passat als 834 d'aquest curs. L'increment de matrícula als màsters sí que és significatiu, perquè dels 184 estudiants de màster matriculats el curs passat hem passat als 223 d'aquest curs.

 

LLEGIR MÉS

Campus Sescelades

Av. dels Països Catalans , 26 - 43007 Tarragona

Tel. 977 559 700 - Fax 977 559 699