Presentació

 
  • Català
  • Castellano
  • English

El Pla Estratègic del Camp és un procés participatiu que té l‘objectiu de dissenyar per a l’any 2015 un escenari de futur ambiciós basat en la sostenibilitat, la cohesió i la creativitat del Camp de Tarragona.

El Pla Estratègic és una iniciativa de la Mesa Socioeconòmica del Camp, formada per deu institucions –Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, Cambres de Comerç de Reus, Tarragona i Valls, Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Micro, Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya, Unió General de Treballadors, Unió de Pagesos i Universitat Rovira i Virgili–, avalada per la Generalitat de Catalunya i oberta a tothom.

Per situar el Camp de Tarragona al lloc que li pertoca, és imprescindible la participació activa i entusiasta de tres àmbits de la societat: les administracions públiques, les institucions i la societat civil.

El Plan Estratégico del Camp es un proceso participativo cuyo objetivo es diseñar un escenario de futuro ambicioso basado en la sostenibilidad, la cohesión y la creatividad del Camp de Tarragona, tomando como referencia el año 2015.

El Plan Estratégico es una iniciativa de la Mesa Socioeconómica del Camp, formada por diez instituciones –Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona, Cámaras de Comercio de Reus, Tarragona y Valls, Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona, Comisión Obrera Nacional de Cataluña, Unión General de Trabajadores, Unión de Payeses y Universidad Rovira i Virgili–, avalada por la Generalitat de Cataluña y abierta a todos.

Para situar el Camp de Tarragona en el lugar que le corresponde es imprescindible la participación activa y entusiasta de tres ámbitos de la sociedad: las administraciones públicas, las instituciones y la sociedad civil.

The Strategic Plan is a participatory process the aim of which is to design an ambitious future scenario for the year 2015 based on the sustainability, cohesion and creativity of the Camp de Tarragona.

The Strategic Plan is an initiative of the Camp de Tarragona's Socio-economic Committee, consisting of ten institutions: the Group for the Promotion of Tarragona Port (APPORT), the Chambers of Commerce of Reus, Tarragona and Valls, the Business Confederation of the Province of Tarragona (CEPTA), the National Trade Union of Catalonia (Comissió Obrera), the SMEs Confederation (PIMEC), the General Workers' Union (UGT), the Farmers' Union and the Rovira i Virgili University. It is guaranteed by the Catalan Government and open to everybody.

If the Camp de Tarragona is to occupy the place it deserves, three areas of society must take  active and enthusiastic part: the public administrations, the institutions and the civilians.

 

 

 

 

 

Envia'ns les teves suggerències

 

logos
© 2007 Universitat Rovira i Virgili