Tutorials URV

-Tutorial introductori-

<>

Introducció

Els recursos electrònics són una col·lecció de documents en format electrònic que estan accessibles des de la web de la URV, sempre que t’identifiquis com a membre de la comunitat universitària.

Entre aquests recursos hi ha:

 • Revistes electròniques. Col·lecció de 7.500 revistes. Pots accedir als articles a text complet des de la pàgina web del Servei de Biblioteca i Documentació (SBiD).
 • Llibres electrònics. Col·lecció de llibres. Pots accedir al text complet des de la pàgina web de l’SBiD.
 • Tesis en xarxa. Col·lecció de tesis doctorals de les universitats catalanes i altres comunitats disponibles en línia a text complet.
 • Bases de dades. Recopilacions de referències bibliogràfiques d’una determinada matèria. En alguns casos trobem només la citació i en d’altres, també el text complet.
 • Sumaris electrònics. Base de dades de les taules de contingut de la major part de revistes que es publiquen arreu del món.
 • Altres recursos web. Selecció de pàgines web, portals temàtics, cercadors, etc. d’interès docent que es troben recollits a la base de dades Relec.
<>

Introducció

<>

Introducció

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

Per conèixer si tenim accés electrònic a una revista i/o consultar els resums, sumaris, factor d'impacte, etc, hem d'accedir al cercador de revistes electròniques a text complet.

 • El cercador té en la part superior l'alfabet que dóna accés al llistat de totes les revistes electròniques ordenades alfabèticament.
 • També disposa de 3 pestanyes, cadascuna de les quals es poden buscar les revistes electròniques per diferents camps: títol, matèries, avançada (altres camps).
<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0(accés a llibres electrònics)

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0(accés a llibres electrònics)

<>

Revistes electròniques a text complet: eJournals 2.0

<>

Revistes electròniques a text complet: buscar al Catàleg

<>

Revistes electròniques a text complet: buscar al Catàleg

<>

Revistes electròniques a text complet: buscar al Catàleg

<>

Revistes electròniques a text complet: Relec

<>

Revistes electròniques a text complet: Relec

<>

Revistes electròniques a text complet: Relec

<>

Revistes electròniques a text complet: Relec

<>

Sumaris electrònics

<>

Sumaris electrònics

<>

Sumaris electrònics

<>

Sumaris electrònics

<>

Sumaris electrònics

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

Bases de dades

<>

TDX

El servidor de tesis doctorals en xarxa (TDX) conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través de la xarxa Internet del text complet de les tesis, fer cerques per autor, títol, matèria de la tesi, universitat on s'ha llegit, etc.

<>

TDX

<>

TDX

<>

Relec

<>

Relec

<>

Llibres electrònics

<>

Llibres electrònics

<>

Accés des de fora de la URV i des de casa

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de la comunitat universitària el servei de Proxy-Cache Autenticat Web, que permet la connexió dels recursos electrònics d'informació oferts per la Universitat des de qualsevol ordinador que NO estigui conectat a la xarxa de la universitat. És a dir, des de fora de la URV.

<>

Accés des de fora de la URV i des de casa

<>

Accés des de fora de la URV i des de casa

<>

Accés des de fora de la URV i des de casa

<>

Accés des de fora de la URV i des de casa

El Proxy actua de la manera següent:

     
 • Si hi accedeixes des de dins del campus de la URV navega sense cap problema.
 •    
 • Si hi accedeixes des de fora del campus de la URV i navegues per la URV no demana validació (excepte a la intranet).
 •    
 • Si hi accedeixes des de fora del campus de la URV i vols consultar algun dels recursos electrònics d'informació disponibles, demana validació d'usuari.

Validació d'usuari

     
 • Una vegada accedeixes a un dels recursos electrònics d'informació disponibles et demana que t’identifiquis.
 •   
 • El codi d'usuari és el teu NIF (12345678-P) o passaport, amb lletra majúscula i separada per guió. La contrasenya és la mateixa que per accedir als serveis centrals (intranet, Campus Virtual, correu electrònic).

Per a més informació, vegeu la guia de configuració

Si tens cap dubte o problema per conectar-te, et pots dirigir a tdid@urv.cat