Tutorials URV

-PLAGI-

<>

Plagi: Què és?

Segons el Gran diccionari de la llengua catalana, és

1. “El fet de publicar o de donar per pròpia l'obra literària, científica o artística d'altri.”

2. “Part d'una obra d'altri inserida en la pròpia sense indicació de la font.”

Quan plagiem presentem com a pròpies les idees d’una altra persona. La conseqüència immediata és el robatori intel·lectual però també obstaculitzem els avenços científics (Miguel 2002).

<>

Plagi: Quan es produeix?

 • Quan descarreguem textos d’Internet per copiar-los íntegrament o parcialment al treball que realitzem.
 • Quan copiem un treball corresponent a l’assignatura que cursem però presentat en anys anteriors o utilitzem textos propis ja publicats i els incloem en un treball nou sense citar-los.
 • Quan ens atribuïm idees alienes sense reconèixer-ne l’autoria.
<>

Plagi: Quan es produeix?

 • Quan parafrasegem però no citem.
 • Quan oblidem les cometes d’una cita, no donem la cita d’un text o donem una cita falsa.
 • Quan fem un treball en grup no tothom hi posa el mateix esforç.
 • També hi ha casos en els quals no cal citar, per exemple dades o fets que tothom coneix com “les pastanagues són una font important de vitamina A” o bé opinions personals com “Cervantes és un dels millors escriptors en llengua espanyola”.
<>

Plagi: Com es pot evitar?

Citant sempre les nostres fonts:

 • documents en paper
 • documents electrònics
 • informació objectiva (estadístiques, taules…)
 • l’opinió o idees que el professor comparteix a classe

Si dubtem, és millor donar la citació bibliogràfica.

<>

Plagi: Per què citem?

 • Per honestedat i reconeixement intel·lectual amb els autors que ens han precedit.
 • Per identificar les lectures que ens han permès ser “experts” en un tema.
 • Per donar credibilitat al nostre treball.
 • Per permetre als lectors dels nostres treballs que destriïn les nostres aportacions de les que ja existeixen en la literatura científica.
 • Perquè citant les fonts no fem que el nostre text sigui menys original o de qualitat inferior.
<>

Plagi: Com hem de citar?

La norma ISO-690 fixa els elements necessaris per identificar els documents i dóna les pautes per a l’estil i l’ordenació de la bibliografia.


Segons l’àrea de coneixement se segueix, per tradició, un estil o un altre. És important ser coherents i seguir sempre el mateix estil de citació dintre d’un treball.

<>

Plagi: Com hem de citar?

Els estils per citar més coneguts són:

 • Per a Humanitats UNE (ISO), Chicago, Turabian, MLA (Modern Language of America).
 • Per a Ciències ACS (American Chemical Society), AMA (American Medical Society), CBE (Council of Biology Editors), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), NLM (National Library of Medicine), Vancouver (Biological Sciences).
 • Per a Ciències Socials AAA (American Anthropological Association), APA (American Psycological Association), APSA (American Political Science Association), Harvard.
<>

Plagi: Com ordenem la bibliografia?

Criteri alfabètic: és el més habitual. L’ordenació es fa lletra per lletra.

Ordenem a partir del primer element de la citació: l’autor.

Si hi ha diverses entrades amb el mateix autor, hem de tenir en compte el segon autor.

Si hi ha diverses obres amb un únic autor, ordenarem cronològicament de la més antiga a la més moderna.

Els documents sense autor s’ordenen a partir del títol obviant els articles inicials.

<>

Plagi: Com ordenem la bibliografia?

Criteri cronològic:

Citarem en primer lloc els documents més recents.

Destaquem que estem assabentats de les darrreres novetats publicades sobre el tema investigat.


Criteri temàtic:

En una investigació molt àmplia podem agrupar la bibliografia temàticament per facilitar als lectors que aprofundeixin en un aspecte o un altre.

<>

Citació: UNE - llibres

Citació d’un llibre amb un sol autor

Citació d’un llibre amb més d’un autor

<>

Citació: UNE – capítol llibres

Citació de les parts d'un llibre: capítols

<>

Citació: UNE – articles revista

Citació d’articles de revista

<>

Citació: UNE - recursos electrònics

Citació de recursos electrònics: format complet

Citació de recursos electrònics: una part

<>

Citació: APA- llibres

Citació d’un llibre amb un sol autor

Citació d’un llibre de dos autors o més

<>

Citació: APA - capítol llibres

Citació de les parts d'un llibre: capítols

<>

Citació: APA- articles revista

Citació d’articles de revista

<>

Citació: APA - recursos electrònics

Citació de recursos electrònics: format complet

Citació de recursos electrònics: una part

<>

Citació: Ohio - llibres

Citació d’un llibre amb un sol autor

<>

Citació: Ohio - llibres

Citació d’un llibre de dos autors o més

<>

Citació: Ohio - capítol llibres

Citació de parts d’un llibre: capítols

<>

Citació: Ohio - capítol llibres

Capítol o part de llibre d’una obra en dos volums

<>

Citació: Ohio - articles revista

Citació d’un article de revista

<>

Citació: Ohio - recursos electrònics

Citació de recursos electrònics

<>

Citació: Ohio - recursos electrònics

Citació d’un article de revista electrònica

<>

Citació: Ohio - recursos electrònics

Citació d’un llibre electrònic

<>

Citació: Vancouver - llibres

Citació d’un llibre de dos autors personals o més

<>

Citació: Vancouver - capítol llibres

Citació de les parts d'un llibre: capítols

<>

Citació: Vancouver - articles revista

Citació d’articles de revista

<>

Citació: Vancouver - recursos electrònics

Citació de recursos electrònics