Ajuda d’i·Xpertutor

 

Estructura

 

El tutorial i•Xpertutor està format per 4 mòduls independents que poden seguir-se de manera seqüencial o en funció de les necessitats i interessos de l’usuari:

 

v  Mòdul 1:  Per començar (inclou una introducció amb indicacions generals).

v  Mòdul 2: Treu més profit de les teves cerques (tutorials sobre el catàleg i cerques a les bases de dades).

v  Mòdul 3: Accedeix als recursos electrònics (tutorial que et mostra com accedir als diferents recursos electrònics disponibles a la URV).

v  Mòdul 4:  Evita el plagi: cita les fonts (recomanacions i normativa sobre citacions i elaboració de bibliografies).

 

Com navegar pel tutorial d’i·Xpertutor

El tutorial i•Xpertutor es basa en un conjunt de pàgines web en forma de presentacions de diapositives que poden ser adreçades individualment mitjançant les seves URLs.

 

L’estructura permet accedir al tutorial sense cap instal·lació prèvia ni requeriment addicional a l’ordinador de l’usuari. L’únic requisit és un navegador amb accés a Internet. Visualització òptima amb Mozilla Firefox.

 

Tecles de navegació:

·         Pots avançar per les diapositives amb qualsevol de les següents tecles: 

      , , o fent clic amb el

·         Per retrocedir utilitza : ,

·         Per augmentar grandària de la lletra:

·         Per disminuir grandària de la lletra:

·         Per mostrar la taula de continguts:

·         Per fer aparèixer/desaparèixer el menú de la línia d’estat de la part inferior:

·         Per habilitar/deshabilitar avançar amb el ratolí:

·         Per entrar/sortir del mode “pantalla completa”:

Es recomana als usuaris de Firefox que instal•lin l’extensió d’autoamagar per amagar les barres d’eines en entrar al mode “pantalla completa”.

Us recordem que no totes les tecles estan suportades per tots els navegadors donat que alguns navegadors tenen les seves pròpies tecles de navegació.