Pla d'estudis GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES (2017) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 02/04/24 Curs de referència: 2022-23
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,80 + Mitjana d'edat estudiants 71,4% 52,4 7,1% 93,7% 92,9% 94,2% 30 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 12 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,1 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 52,4% 47,6% Dones Homes 8,69 0