Pla d'estudis MECÀNICA DE FLUIDS COMPUTACIONAL (2018) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 02/04/24 Curs de referència: 2022-23
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,80 + Mitjana d'edat estudiants 39,2% 33,9 19,2% 60,1% 38,5% 89,0% 33 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,9 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 11,8% 88,2% Dones Homes s.d. (*) 0