Pla d'estudis TECNOLOGIES DEL VEHICLE ELÈCTRIC (2018) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 02/04/24 Curs de referència: 2022-23
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 2,50 + Mitjana d'edat estudiants 39,4% 34,1 13,3% 55,5% 40,0% 87,5% 29 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 10 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,7 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 6,1% 93,9% Dones Homes 7,32 0