Pla d'estudis INNOVACIÓ EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (2018) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 02/04/24 Curs de referència: 2022-23
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 2,97 + Mitjana d'edat estudiants 10,0% 41,4 18,2% 73,6% 72,7% 95,5% 32 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 30 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,4 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 88,0% 12,0% Dones Homes 6,82 0