Pla d'estudis CIÈNCIES DEL SISTEMA NERVIÓS (2015) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 02/04/24 Curs de referència: 2022-23
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 2,00 + Mitjana d'edat estudiants 8,3% 43,5 15,4% 81,2% 84,6% 93,6% 30 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,4 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 54,2% 45,8% Dones Homes s.d. (*) 0