Pla d'estudis ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (2020) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 17/02/23 Curs de referència: 2021-22
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 2,36 + Mitjana d'edat estudiants 33,9% 41,0 87,3% 100,0% 34 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 18 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 2,0 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 83,1% 16,9% Dones Homes 7,48 0