Pla d'estudis ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA (2015) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 137% +  Mitjana d'edat estudiants 74% 30% 43,2 0% 94% 94% 95% 26 PIRÀMIDE D'EDATS 2018-19 14