Pla d'estudis TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (2012) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 56% +  Mitjana d'edat estudiants 42% 26% 43,5 32% 74% 42% 81% 35 PIRÀMIDE D'EDATS 2018-19 20