GRAU D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA (2010) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: Nota de tall URV- No s'han obtingut dades +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 10% 5,0 56% 89% 28% ACCÉS 2018-19  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 82% 46 57% 90% + Taxa de rendiment a 1er curs 7 + Percentatge d'estudiants satisfets amb la titulació 1