GRAU EN BIOTECNOLOGIA (2009) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
11/07/22 Curs de referència: 2020-21
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 3,0% 4,2 10,0% 14,6% 88,3% 79,2% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 95,0% 49 52,7% + Taxa de rendiment a 1er curs 82,5% 33 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 61,2% 38,8% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
21 11,12 1,63 11 6,9