GRAU EN INFERMERIA (SEU VILAFRANCA) (2016) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
28/02/24 Curs de referència: 2022-23
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 4,5% 0,0 11,6% 88,3% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 57 22,7% + Taxa de rendiment a 1er curs 88,2% + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 88,6% 11,4% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
22 10,73 0 7,84 2,50