GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA (2021) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
28/02/24 Curs de referència: 2022-23
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 7,0% 0,0 13,0% 81,5% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 58 58,1% + Taxa de rendiment a 1er curs 69,5% + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 27,9% 72,1% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
19 12,28 0 7,63 2,05