GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (CTE) (2009) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
17/03/23 Curs de referència: 2021-22
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 16,0% 4,2 12,5% 38,9% 69,3% 36,1% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 93,8% 52 92,4% + Taxa de rendiment a 1er curs 64,9% 12 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 44,4% 55,6% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
22 5,00 1,00 1 7,92