GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT (2009) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
17/03/23 Curs de referència: 2021-22
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 14,9% 4,1 30,0% 32,6% 64,2% 53,5% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 91,0% 50 85,4% + Taxa de rendiment a 1er curs 51,8% 32 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 48,1% 51,9% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
22 5,00 0,83 12 8,03