DOBLE TIT. DE GRAU EN BIOTECNOLOGIA I EN BIOQUÍMICA I BIOL. MOLECULAR(2014) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
28/02/24 Curs de referència: 2022-23
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 2,8% 5,1 0,0% 11,1% 99,1% 77,8% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 98,8% 61 37,5% + Taxa de rendiment a 1er curs 100,0% 8 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 66,7% 33,3% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
20 12,73 12 7,36 3,07