GRAU DE QUÍMICA (ANGLÈS) (2017) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 8% 0,0 19% 100% 71% 0% No hay datos suficientes para mostrar el subtipo de gráfico necesario para este informe. Pruebe a usar otro subtipo de gráfico. ACCÉS 2018-19  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 URV- No s'han obtingut dades Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 61 56% 81% + Taxa de rendiment a 1er curs 67% + Percentatge d'estudiants satisfets amb la titulació 6,54 70%